Svenska hundar vid god hälsa enligt djurägarna

Svenska hundar vid god hälsa enligt djurägarna

Nästan hälften av alla hundägare upplever att deras hund aldrig har problem med hälsan. Husdjuren fortsätter att prioriteras, även vid sämre ekonomi. Det, bland annat, framkommer i Arken Zoos husdjursbarometer 2023.

Här följer några ytterligare fakta ur barometern.

 • 48 procent, nästan hälften av alla hundägare, upplever att deras hundar aldrig har problem med hälsan – svenska hundar skulle därför kunna tolkas må väldigt bra.
 • 48 procent av hundägarna uppger att de känner sig mer hälsosamma tack vare sin hund. Över hälften av husdjursägarna uppger även att husdjuren bidrar till att känna sig lycklig, älskad och mindre ensam.
 • 51 procent av landets hundägare uppger att de kommer spendera mindre på utrustning och leksaker. Däremot uppger 88 procent att de totalt planerar att spendera i stort sett lika mycket på sina husdjur. Det tyder på att husdjuren fortsätter vara prioriterade, även i en ekonomisk kris.
 • 52 procent av hundägarna använder komposterbara bajspåsar.
 • 91procent av hundägarna har en försäkring men endast 24 procent har någon form av första hjälpen för hundar tillgängligt.
 • 20 procent uppger att priset är en orsak till att byta husdjurets mat.
 • 55 procent av hundarna reagerar nervöst och ångestfyllt på höga ljud.
 • 28 procent av ägarna borstar tänderna på sin hund varje dag eller varje vecka, 41 procent gör det mer sällan eller aldrig.
 • 35 procent av djurägarna pratar om sitt husdjur med sina kolleger på arbetsplatsen minst någon gång i veckan.

Svenska hundars ålder

 • 1 procent är äldre än 15 år
 • 8 procent är yngre än 1 år
 • 11 procent är mellan 11-15 år
 • 22 procent är mellan 1-2 år
 • 25 procent är mellan 3-5 år
 • 33 procent är mellan 6-10 år

Undersökningen bygger på minst 1 000 intervjuer med svenska sällkapsdjursägare i åldrarna 18–79 år. Datainsamlingen genomfördes i slumpmässigt rekryterade paneler mellan 2 och 16 mars 2023.

*Källa: Husdjursbarometern 2023