Anna Nawrocka nominerad till Årets Veterinär

Anna Nawrocka nominerad till Årets Veterinär

Anna Nawrocka är utbildad veterinär i Polen och har varit med och startat Animallogos Djurhälsa. Hon har utöver den ordinarie veterinärutbildningen även en polsk, tvåårig specialistkompetens på exotiska och vilda djur och tar därmed emot alla exoticpatienter. Under åren har hon auskulterat på ett flertal specialistkliniker, tagit egna auskultanter och medverkat på många utbildningar och kurser runt om i världen.

Nomineringen lyder:
Vi vill nominera Anna till Årets veterinär för att :

Vår chefsveterinär Anna är en av Sveriges främsta veterinärer inom exotic. Det visar sig bland annat genom att patienter väljer att resa från hela landet för att boka tid till just henne, och att andra veterinärer ofta remitterar komplicerade fall. Hon är mycket driven och motiverad för att alltid lära sig mer och att ligga i framkant inom området exotic.

Anna har varit en ovärderlig resurs vid uppbyggnaden av Animallogos Djurhälsa då hon med sin kunskap hjälpt till att skapa en mycket specialiserad exoticklinik utrustad med den senaste teknologin och utrustningen.

Anna är alltid trevlig och tar sig tid för kollegornas olika utmaningar med patienterna. I arbetet med exotic kan man ställas inför helt nya djurslag och man behöver vara duktig på att hitta relevant information och kreativa lösningar.

Anna brinner för utbildning och hon driver ett kontinuerligt fortbildningsarbete med klinikens personal för att alla ska vara uppdaterade på de senaste rönen inom exotic. Hon visar stor empati och omtanke till både djurägare och patienter och hon är generös med rådgivning till djurägarna. Anna har en hög ambition med att utbilda djurägare så att exoticdjuren ska få rätt levnadsförhållanden och kunna förebygga sjukdom.

För Anna är alla exoticdjur lika viktiga oavsett art och hennes veterinärmedicinska insatser bidrar till att öka välfärden hos en patientgrupp som inte har samma tillgång till god veterinärvård som våra vanligaste husdjur, hund och katt.