Brittiska konkurrensverket granskar djursjukvården

Brittiska konkurrensverket granskar djursjukvården

Pris- och marknadsförändringar i den brittiska djursjukvården har fått landets konkurrensverk att reagera. Nu ska man granska djursjukvården i Storbritannien. Situationen liknar i mångt och mycket den som råder i Sverige.

Nästan en tredjedel av de brittiska hushållen har ett husdjur och veterinärmarknaden omsätter omkring 28 miljarder kronor om året. Under det senaste decenniet har branschen genomgått en omfattande förändring, framför allt på grund av att kedjor har tagit över allt fler mottagningar.

2013 var 89 procent av landets veterinärer enskilda företagare. 2021 hade deras andel sjunkit till 45 procent. Stigande vårdpriser i kombination med ökade levnadskostnader kan vara en av förklaringarna till att antalet övergivna husdjur ökade med 24 procent mellan 2021 och 2022, enligt djurvälfärdsorganisationen RSPCA. Enligt ideella organisationen Dogs Trust är allt fler hundägare oroliga för att ha råd att betala en veterinär om deras djur insjuknar.

Nu ska det brittiska konkurrensverket Competition and Markets Authority granska marknaden.Myndigheten ska bland annat undersöka varför priserna på veterinärtjänster har stigit snabbare än inflationen, och om informationen om behandlingsalternativ inom djursjukvården är tillräcklig. Det är till exempel inte säkert att djurägarna är medvetna om att ett och samma företag kan äga hundratals kliniker, enligt ett pressmeddelande från CMA.

–Ett sjukt sällskapsdjur kan skapa en verklig ekonomisk press för djurägaren. Det är viktigt att människor får tydlig information om prissättningen för att få hjälp att göra rätt val, säger CMA:s chef Sarah Cardell.

Även i Sverige bedöms kedjorna nu har drygt 50 procent av marknaden, djurägare klagar över höga priser och enligt enkäter oroar man sig för att inte ha råd att ha djur i framtiden, vilket VeterinärMagazinet tidigare har rapporterat om.

Text: Anna Trenning-Himmelsbach Genrebild från Mostphotos