SVA: bekämpningen av svinpest i ny fas

SVA: bekämpningen av svinpest i ny fas

Efter tre intensiva veckor går bekämpningen nu in i en mer organiserad fas. Prover från provtagningscentralen i Fagersta kommer i fortsättningen till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, en gång i veckan.

Prover från den smittade zonen kommer nu regelbundet skickas till SVA på tisdagar och analyseras på onsdagar. Uppdateringar av resultaten kommer publiceras på SVA:s webbplats på onsdagar efter att proverna analyserats.

Prover från upphittade vildsvin från övriga landet ingår inte i utbrottsarbetet, de är en del av den pågående fallviltsövervakningen och analyseras för afrikansk svinpest som tidigare. Resultaten publiceras löpande på SVA:s sidor om övervakning av afrikansk svinpest.

– Vi förstår att många är oroliga att afrikansk svinpest ska hittas utanför den smittade zonen. Samtidigt är det inte motiverat att betrakta varje upphittat vildsvin som en misstanke om afrikansk svinpest. Vilda djur dör av olika orsaker. Vi känner oss trygga med den övervakning vi har och de åtgärder vi fortsatt vidtar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Sedan uppdateringen i fredags har inga nya fynd analyserats från den smittade zonen.

Källa: SVA Foto: Anna Sollén/SVA