Veterinärer lär soldater slakta djur på överlevnadskurs

Veterinärer lär soldater slakta djur på överlevnadskurs

Försvarsmakten hoppas på att fler svenska soldater ska få lära sig att slakta i fält i en utbildning där förvarets veterinärer spelar en central roll. I dagarna har man ansökt om att få använda upp till 5 500 djur.

– Vi tagit till antalet djur för att täcka in att det här ska öka inom Försvarsmakten, säger en veterinär, som på grund av det försämrade säkerhetsläget den senaste tiden inte vill förekomma med namn. Hen är veterinär och ansvarig för djurskyddet och djuretiken på Försvarsmakten.

Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, utbildar instruktörer i överlevnad som i sin tur utbildar soldater ute i förband som finns runt om i landet.

Det handlar bland annat om att lära sig att slakta olika djurslag för att skaffa fram färskt kött för att förlänga soldaters uthållighet vid exempelvis operationer, flykt från fångenskap eller urnästling tillbaka till egna förband.

”För enskild soldat/sjöman är det mycket viktigt att vid dessa typer av nödsituationer måste alla möjligheter att få föda tas tillvara och i detta sammanhang är kunskap om att avliva vissa djur och tillvarata köttet en essentiell färdighet”, skriver Försvarsmakten i ett dokument.

År 2019 återupptog Försvarsmakten utbildningsmomentet med slakt av djur under fältförhållanden i den så kallade SERE-utbildningen. Då hade detta moment legat nere i åratal på grund av avsaknad av ett tydligt regelverk.

– 2019 var första gången vi fastställde hur det interna regelverket skulle se ut och det baseras på EU-lagstiftning, säger den nyblivna majoren Per Ivarsson, ställföreträdande skolchef på FÖS i Karlsborg.

– Vi försöker följa samma procedurer som ett civilt slakteri så att det blir så bra som möjligt under de förhållanden vi har.

De instruktörer och soldater som genomgår utbildningen kan få slakta djur som kanin, höns, fisk, hjort eller ren beroende på var de är i landet.

För de piloter som genomgår utbildningen – vilket är obligatoriskt för dem – handlar det framför allt om fisk som köps in som livsmedel.

Kanin och höns bedövas med ett påkslag och avlivas genom dekapitering. Det får eleverna själva göra.

Hjorten är inhägnad och avlivas genom att skjutas med kulvapen av person med jaktlicens. Renar bedövas med bultpistol och avlivas genom avblodning av djurhållaren.

Upptäcks avvikelser med djuren, används det i utbildningen.

– Då brukar vi göra en liten paus på övningen och samla alla övningsdeltagare så de får titta på detta. Syftet är att ge en liten inblick i hur ett sjukt djur kan se ut för att undvika det. Därför är det så viktigt att ha med veterinärer, säger Per Ivarsson.

Denna vecka pågår en SERE-utbildning för instruktörer för fullt i Karlsborg. Det handlar om ett 20-tal elever som kommer både från Sverige och från andra länder.

– Vi har veterinärer med för att kontrollera djurskyddet när djuren ankommer från transporten. De hjälper även till med att kontrollera etiken och livsmedelshygienen, så att vi sköter det här snyggt. Vi får inte genomföra utbildningen med levande djur utan veterinär närvaro.

Försvarsmakten lämnade i dagarna in en ansökan om djurförsök till Jordbruksverket om att få använda upp till 2 500 tamkaniner, 2 500 tamhöns, 250 hjortar och 250 renar till utbildningen under en femårsperiod.

– Kaninen är ett modelldjur för vad man nu kan få tag på av de mindre däggdjuren, och hönan är modelldjur för fågel som finns i skogen. Hägnad hjort använder vi bara i Södra Sverige och så har vi renen i Norra Sverige, säger en veterinär på Försvarsmakten.

Vilka är utmaningarna för en veterinär?

– Dels att tillse djurskyddet under transporten, dels att djuren avlivas på ett korrekt sätt.

Veterinären säger att utbildningen haft en liten omfattning de senaste åren men att han hoppas att den nu får en skjuts. Inte minst kriget i Ukraina visar på nödvändigheten.

Du hoppas att fler soldater får chansen att lära sig SERE?

– Ja, säger veterinären.

Försvarsmakten har i dagsläget 12 veterinärer anställda. De är ansvariga för djurskyddet under avlivningen och sedan för livsmedelskontrollen.

Text: Håkan Frisell Bilden föreställer en elev under SERE-utbildning som tillagar kött genom olika tillagningsmetoder. Foto: Försvarsmakten.

Fakta:

  • SERE står för Survival, Evasion, Resistance, Escape, och är ett program utvecklat för att träna militärer: Överlevnadsteknik (S) – hur man överlever med knappa resurser i alla tänkbara miljöer och klimat. Dold flykt (E) – hur man förflyttar sig i ett område som behärskas av fienden samtidigt som man praktiserar överlevnad. Motstånd (R) – att kunna motstå och undkomma så lindrigt som möjligt i en gisslansituation. Undsättning (E) – procedurer för att bli räddad och ta sig tillbaka till det egna förbandet.