Djursamlarna kartlagda

Djursamlarna kartlagda

De är inte bara ”crazy cat ladies” som samlar på djur. Det är lika ofta män som är djursamlare. Typiskt är de ensamstående, 40-70 år eller äldre, och lider av psykisk hälsa. Det visar en studie enligt Svenska Dagbladet.

Det vanligaste är att djursamlare hänger sig åt katter och kan ha mellan 20 och 40 djur, en del upp till 100. De får föröka sig fritt och inte får nödvändig veterinärvård. Djursamlarna lever ofta under socialt utsatta förhållanden, har upplevt personliga tragedier och kan ha psykiskohälsa eller andra intellektuella funktionsnedsättningar.

Näst vanligaste djuret att samla på är hund. Därefter kommer andra djur som hästar, exotiska djur, fåglar och lantbruksdjur.

Det är Carin Holmberg, fil dr i sociologi, som tillsammans med antrozoologen Therese Lilliesköld har hon gjort en pilotstudie om tvångsmässigt djursamlande. I studien medverkade 16 länsstyrelser, som samtliga hade erfarenhet av djursamlande.

Källa: SvD