Frankrike först ut med vaccinationskampanj mot fågelinfluensa

Frankrike först ut med vaccinationskampanj mot fågelinfluensa

I flera EU-länder testas nu nya skydd mot fågelinfluensan. Frankrike är först ut med en omfattande vaccinationskampanj. Målet är att 64 miljoner ankor ska få en injektion under det kommande året.

I Nederländerna har forskare just startat fältförsök på höns med nya vacciner mot fågelinfluensan. Hittills har testerna med två olika vektorvacciner visat goda resultat i laboratoriemiljö vad gäller att stoppa spridningen av det högpatologiska viruset H5N1.

Innan medlen kan börja användas i större skala ska de prövas i naturlig miljö. I det här fallet handlar det om två gårdar, där en dag gamla kycklingar nyligen fick en första injektion. Enligt ett pressmeddelande från universitetet i Wageningen kommer delresultat av studien, som ska pågå i två år, att presenteras under våren.

Men Frankrike ligger steget före. Landet blir först i EU med en omfattande vaccinationskampanj bland tamfåglar, som drar i gång nu i oktober. Målet är att 64 miljoner ankor ska få injektioner under det kommande året för att skyddas mot det fruktade viruset.

–Ja, andra länder väntar på att se hur vaccineringen kommer att fungera här i Frankrike, säger Béatrice Grasland.

Hon är chef för det nationella referenslaboratoriet för fågelinfluensa, som sedan förra året har gjort utvärderingstester av flera vacciner, både för att studera eventuella risker och hur skyddande de är.

En av förklaringarna till att just Frankrike blir först är att uppfödningen av fågel, och inte minst ankor, är en betydelsefull näringsgren i landet. De förluster som fågelinfluensan orsakade under säsongen 2021–2022 när omkring 22 miljoner tamfåglar slaktades i förebyggande syfte, har beräknats till över 1 miljard euro. Dessutom oroas myndigheterna över att sjukdomen har blivit endemisk bland vilda fåglar, där ett stort antal olika arter berörs, och dessutom att fall numera kan uppträda under årets alla månader.

Även franska forskare har alltså undersökt effekten av olika vacciner. Men det företag som vann vårens anbudsförfarande är tyska Boehringer Ingelheim, vars vaccin kan användas på tre arter av änder; Mulard, Barbarie och Pekingankor. Vaccineringen blir obligatorisk på alla uppfödningar med minst 250 ankor.

På gårdar som är specialiserade på avel blir den frivillig, men däremot förbjuden om det handlar om produktion av kläckägg och dagsgamla kycklingar som ska exporteras. Det handlar om ett gigantiskt logistiskt företag, som ska ske under övervakning av veterinärer.

Béatrice Grasland berättar att kampanjen inte betyder att forskningen kring vaccinerna är till ända.

–Resultaten hittills har visat att vaccinerna minskar virushalten framför allt i fåglarnas avföring, men även i andningsorganen, säger hon.

En osäkerhetsfaktor är hur många injektioner som krävs för att ge ett tillräckligt starkt skydd. En annan är vid vilken ålder det är bäst att vaccinera fåglarna.

–Vi vet att besättningar kommer att fortsätta att infekteras av viruset. Man kan till exempel dra en parallell till covid. Att vara vaccinerad betyder ju inte att man är helt skyddad mot sjukdomen. Inte heller att man inte längre kan sprida den, säger Béatrice Grasland.

Men franska myndigheter hoppas ändå att vaccineringen innebär en kraftig broms för smittspridningen.

Text: Anna Trenning-Himmelsbach Bilden föreställer Béatrice Grasland. Foto: Anses