Ole Frykman nominerad till Årets Veterinär

Ole Frykman nominerad till Årets Veterinär

Ole Frykman tog sin veterinärexamen 1981, är specialist i kirurgi och har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Veterinär med specialisering inom kirurgi och ortopedi. Tjänstgöring vid flera stora djursjukhus samt som lärare vid institutionen för kirurgi och medicin vid Veterinärmedicinska fakulteten i Uppsala.

Nomineringen lyder:
Ole är en given kandidat och självklar nominering till Årets Veterinär 2023.

Ole sprider sin kunskap genom föreläsningar, och arrangerar kurser för veterinärer samt intresserade inom djursjukvård, vilket synliggör veterinärers viktiga arbete. Han brinner för fortbildning och har under många år varit en engagerad ordförande som gjort framstående insatser för specialistutbildningarna, inom både steg 1 hund och katt samt steg 2 kirurgi.

Idag är Ole en högt aktad styrelsemedlem i NoVos. Han är även mentor till flera av de veterinärer som jobbar inom kirurgi/ortopedi och har en stor vilja att dela med sig av sina kunskaper för framtiden.

Ole är framför allt personen, kollegan, chefen som ser och tar sig tid för sina medmänniskor. Ett etiskt föredöme. Hans omtänksamhet, mod, civilkurage och rättspatos gör honom till en stark och viktig röst i branschen. Ole borde bli Årets Veterinär eftersom han är en förebild för sann kollegialitet när den behövs som mest, vilket i sin tur har gett ringar på vattnet under många år.