Rafal Wojciechowski nominerad till Årets Veterinär

Rafal Wojciechowski nominerad till Årets Veterinär

Rafal Wojciechowski arbetar som ansvarig veterinär på AniCura Djursjukhuset i Hässleholms bildavdelning. Under sina 6 år på djursjukhuset har Rafal utvecklat bildavdelningen, som tidigare bara bestod av röntgen och ett äldre ultraljud, till att nu omfatta röntgen, CT, fluoroskopi och interventionell radiologi.

Nomineringen lyder (i sammandrag):
Rafal har en otrolig kunskapsnivå och har förmågan att lösa de flesta komplicerade problemställningar med hjälp av bilddiagnostik och driva utvecklingen av dess användning framåt till nya nivåer. Rafal arbetar evidensbaserat och söker konstant efter vetenskap och metoder inom humanmedicin som han kan applicera för minimal invasiv diagnostik och kirurgi på hund och katt. Detta gör att vi hittar nya diagnostiska metoder och behandlingsmetoder som innebär markant mindre morbiditet för djuren än tidigare.

Rafal är en ovärderlig kollega. Han är alltid hjälpsam, vill se lösningar på problem och har alltid bra input i medicinska utredningar. Med hans jobb att driva utvecklingen framåt har vi också fått en helt annan vidd av behandlingsmöjligheter och diagnoser som tidigare krävt större kirurgiska ingrepp kan nu göras på ett minimalt invasivt sätt vilket både minskar smärta och morbiditet för patienten.

Rafal har även förmågan att kommunicera med djurägarna. Han tar sig tid att förklara och har en otrolig förmåga att följa upp sina patienter. Djurägarna får ett förtroende för honom och många som har gått hos honom blir trogna patienter.

Som veterinär har jag och mina kollegor aldrig träffat en kollega som har så unika medicinska egenskaper och som vill driva veterinärmedicinen framåt så som Rafal. Därför vill vi se honom som årets veterinär 2023.