Ansvarsnämndens beslut hittills i år

Ansvarsnämndens beslut hittills i år

Fyra varningar, nitton erinringar, två begränsningar av förskrivningsrätt och en prövotid på tre år. Det har Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård beslutat om i år.

Den första varningen handlar om en veterinär som efter en feldiagnos orsakat en hund onödigt lidande genom att utföra en onödig och felaktig korsbandsoperation. Hunden fick också komplikationer.

Den andra varningen handlar om att universitetsdjursjukhuset i Uppsala anmält en veterinär som felaktigt behandlat en ögonskada på en häst och inte fört journal över detta. Enligt Ansvarsnämnden har inte veterinären behandlat hästen i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den tredje varningen handlar om en veterinär som visat stor oskicklighet och bland annat vid upprepade tillfällen avlivat genom att injicera avlivningsvätska direkt i hjärtat på djur som inte har varit medvetslösa – i strid med svensk djurskyddslagstiftning.

Den sista varningen avser en veterinär som så oskickligt tagit bort tandsten på hundar att det i ett fall orsakat en hunds död. Jordbruksverket har yrkat på att veterinärens legitimation ska återkallas, men Ansvarsnämnden har stannat vid en treårig prövotid.

Hittills i år har det kommit in 188 anmälningar till Ansvarsnämnden. Ofta handlar det om bristande kommunikation mellan parter.

– I många fall kan både djurägare och veterinären uppleva att kommunikationen brustit. Det kan gälla såväl svar på frågor som information, säger Annelie Svensson på Ansvarsnämnden.