Långsam gång kan tyda på demens hos hundar

Långsam gång kan tyda på demens hos hundar

Äldre hundar som går saktare blir också mindre alerta mentalt, visar en amerikansk studie. Att mäta gångtempo kan vara ett enkelt sätt att övervaka hundens hälsa och upptäcka avtagande neurologisk funktion.

Forskningsledaren Natasha Olby och hennes kolleger mätte gångtempot hos 49 äldre lösgående hundar. 46 vuxna hundar i olika åldrar utgjorde kontrollgrupp. De äldre hundarna genomgick även vissa kognitiva tester och deras ägare fyllde i en bedömningsenkät, kallad CADES-enkäten. En högre CADES-poäng indikerar en mer allvarlig kognitiv nedgång. De äldre hundarna grupperades baserat på sina CADES- och kognitionstestpoäng.

Individuellt gångtempo mättes först genom att låta hundarna gå en fem meter lång sträcka i koppel med en förare, sedan genom att släppa dem och från samma avstånd kalla in dem genom att locka med en belöning.

–Hundar tenderar att anpassa sig till sin förare när de är i koppel, så vi mätte både med och utan koppel för att se vilket som var det mest användbara måttet, säger Natasha Olby.

Man skulle kunna tro att kroppsstorlek och benlängd skulle påverka gångtempot – men om en chihuahua och en grand danois går tillsammans utan koppel, är inte den lilla alltid efter den stora. Forskarna fann mycket riktigt att storleken inte spelar roll när det gällde hastighet hos de äldre hundarna. De som befann sig i de sista 25 procenten av sin förväntade livslängd gick långsammare än hundarna i kontrollgruppen, oavsett storlek.

–Hos människan är gångtempot ganska stabilt under större delen av livet. Men det avtar det när vi närmar oss den sista fjärdedelen av vår livslängd, säger Natasha Olby.

Studien visade att äldre hundar som rörde sig långsammare hade mer allvarliga nivåer av kognitiv nedsättning, enligt enkäterna. De presterade även sämre på de kognitiva testerna. Forskarna fann också att ledvärk inte verkade korrelera med gångtempo, även om det inte fanns några hundar med svår artros i programmet.

–När gäller funktionellt åldrande, är rörlighet och kognition de två viktigaste faktorerna för att förutsäga sjuklighet, säger Natasha Olby.

Det mest spännande i studien är enligt henne inte bara att den visar att gångtempo korrelerar med demens hos hundar precis som hos människor, utan också att testmetoden är lätt att replikera.

–Det skulle kunna bli ett enkelt screeningsprov för vilken veterinär som helst att utföra på åldrande patienter, säger hon.

Källa: Science Daily

Länk till publikationen här