Brittiska kennelklubben: Veterinärer måste göra mer för trubbnosarna

Brittiska kennelklubben: Veterinärer måste göra mer för trubbnosarna

Försäljningen av trubbnosade hundar tycks sjunka i Storbritannien. Men i en ny rapport uppmanas alla intressenter, inklusive veterinärer, att göra mer för brakycefala hundars välfärd.

Det är Storbritanniens nationella kennelklubb, The Kennel Club, som konstaterar att registreringarna av vissa raser hade minskat med mer än en tredjedel under första halvåret i år. Men det räcker inte, anser klubben.

”Det kommer alltid att finnas en efterfrågan på brakycefala hundar – de är älskade husdjur av miljontals människor i Storbritannien. Men det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att förbättra hur de avlas och köps, och hur de tas om hand ”, säger kennelklubbens talesperson Bill Lambert i en kommentar till rapporten enligt Vet Times.

Det nya dokumentet ”Play your part” innehåller 27 rekommendationer till veterinärer, myndigheter, uppfödare och presumtiva djurägare. Bland annat uppmanas veterinärer att registrera alla kejsarsnitt de utför på registrerade tikar hos The Kennel Club. I rapporten förespråkas också hälsobedömningssamtal för att hjälpa till att fatta beslut om avel samt en ökning av antalet veterinärer i det så kallade Respiratory Function Grading (RFG)-systemet. En annan rekommendation är ett förbud mot brakycefala hundar i reklam.

Bill Lambert uppmanar dessutom regeringen, uppfödare, hundägare, veterinärer, hundstall, försäkringsbolag och online-säljare att ta ansvar och hjälpa kennelklubben när det gäller att säkerställa att hundar avlas och ägs ansvarsfullt .

De senaste åren har inneburit en enorma tillväxt för vissa brakycefala raser i Storbritannien. Enbart franska bulldoggar bedöms ha ökat i antal med 764 procent på tio år. Men syns enligt rapporten en tendens till att efterfrågan på brakycefala raser kan börja sjunka. Klubbens egna siffror visar att registreringarna av både engelska bulldoggar och mopsar minskade med 35 procent under de första sex månaderna i år jämfört med samma period 2022. Antalet registrerade franska bulldoggar minskade med 28 procent, även om det fortfarande motsvarar över 15 000 nya registreringar.

Debatten om hur man bäst skyddar brakycefala hundar har fått en ny dimension på senare tid efter ett förslag om att helt förbjuda dessa raser i Nederländerna. Men den brittiska kennelklubben anser det skulle vara omöjligt att verkställa och till och med riskera att uppmuntra till utveckling av nya typer av hundar, ännu mer benägna att lida av de hälsoproblem.

I Storbritannien uppskattas mer än två miljoner hundar, motsvarande ungefär en femtedel av den totala hundpopulationen i Storbritannien, vara brakycefala. Av dem är cirka en tredjedel registrerade hos The Kennel Club.

Källa: Vet Times