Agria SKK delar ut 9,6 miljoner till forskning för hund, katt och kanin

Agria SKK delar ut 9,6 miljoner till forskning för hund, katt och kanin

Inom kort startar tio nya forskningsprojekt som fått del av medel från Agria SKK forskningsfond för 2024. Forskningen handlar bland annat om hundägares känslomässiga relation till sin valp eller åldrande hund, om kaniner som drabbas av artros eller ifall storleken på en valpkull kan vara tecken på rasens hälsa.

Med fokus på hund, katt och kanin drivs forskningsprojekten i Sverige, Norge, Danmark, Finland och i Tyskland. Totalt handlar det om 10 nya och 9 pågående forskningsprojekt som delar på 9,6 miljoner kronor. I år kommer fyra av nio projekt att utföras i Sverige.

– För första gången bidrar vi till ett forskningsprojekt i Tyskland, det känns kul att forskningsfonden får ansökningar från nya länder. Det internationella intresset ger nya perspektiv och en bra mix av intressanta och nyttiga ämnen som kommer djur och djurägare till nytta, säger Agnes Fabricius, vd i Agria.

Projekten fokuserar både på veterinärmedicinska ämnen och relationen människa och djur. Vid Uppsala universitet kommer Suvi Mäkeläinen att fördjupa sig i orsaken till elva ärftliga hundsjukdomar. Dessa leder till uteslutning av hundar från avelspopulationen som i sin tur resulterar i minskad genetisk variation, vilket potentiellt ökar förekomsten av andra hälsoproblem.

Vidare kommer Hannes Lohi vid Helsingfors universitet att undersöka den djupa känslomässiga kopplingen mellan människor och husdjur som, enligt ansökan, har en enorm potential för ömsesidigt välbefinnande. Han kommer att undersöka kopplingen mellan hundägarens valpblues och beteende för att se hur det inverkar på hundens senare beteendeutveckling. Ett annat relationsprojekt i Danmark kommer att utföra en etnografisk studie av intimitet mellan äldre ensamboende människor och hundar. Projektet uppmärksammar åldrande som ett tillstånd som påverkar både hunden och dess ägare och utforskar hur det påverkar relationen.

Årets beviljade forskningsprojekt av Agria SKK forskningsfond för 2024 är:

  • Effekter av personlighet på smärta och stress hos hundar och deras ägare

Projekttid: 3 år

Eva Sandberg, SLU

  • Datortomografi i kombination med jodkartor för bättre diagnos av sköldkörtelsjukdom

Projekttid: 2 år

Marion Schmicke, Tierärztliche Hochschule, Hannover, Tyskland

  • Hur kan sociala media stödja ansvarsfulla katt- och hundägarpraktiker?

Projekttid: 3 år

Maria Fuentes, Lunds universitet

  • Psykologiska faktorer associerade med ägare-djurrelationen och puppy blues

Projekttid: 1 år

Lohi Hannes, Helsingfors universitet

  • Identifiering av artrossmärta hos kaniner

Projekttid: 3 år

Johanna Mäkitaipale, Helsingfors universitet

  • Människans och hundens intimitet mot livets slut

Projekttid: 2 år

Nete Schwennesen, Roskilde universitetscenter

  • Maskininlärningsbaserat identifiering och validering av sjukdomsmutationer

Projekttid: 1 år

Suvi Mäkeläinen, Uppsala universitet

  • Lämplighet hos hundar för olika typer av funktion i det moderna samhället

Projekttid: 3 år

Therese Rehn, SLU

  • Hur man bäst säkerställer introduktion och välbefinnande för familjekatter som lever tillsammans

Projekttid: 1 år

Peter Sandøe, Köpenhamns universitet

Korrelation mellan kullstorlek och nivå av genetisk mångfald hos hundraser

Projekttid: 1 år

Kim Kathrine L Bellamy, Norsk Kennel Klub

Läs mer om varje projekt här:

https://www.agria.se/om-agria/forskning/forskningsanslag-2024/

Källa: Agria SKK