SCB:s prisstatistik för djursjukvården kan vara missvisande

SCB:s prisstatistik för djursjukvården kan vara missvisande

Priserna på veterinärtjänster har stigit med hisnande 36 procent de senaste två åren, och med 57 procent sedan 2015. Det visar statistik från SCB, som går fram till november 2023. Men statistiken kan vara missvisande.

I november 2023 låg KPI för veterinärtjänster på 195,75. I januari i år var siffran 181,06. Det är en ökning med 8 procent vara i år. Går man två år tillbaka, till november 2021, är ökningen 36 procent, och sedan november 2015 har priserna stigit med 57 procent, eller 7 procent per år.

Det är stora siffror, och man undrar hur SCB har kommit fram till dem. VeterinärMagazinet ringde Ulf Jonstad, statistiker på avdelningen som handlägger veterinärtjänster på SCB. Han svarar så här:

–Vi har bestämt tre tjänster: Olika kastrationer (kan vara hona/hane, hund/katt), vaccin av hund samt id-märkning. Sedan har vi gått ut på nätet och hämtat uppgifterna från företagens hemsidor.

SCB har alltså valt tre enkla tjänster, som går att jämföra och som enkelt kan hämtas utan att någon statistiker behöver ta kontakt med djursjukvårdsföretaget.

–Vi är ombedda av riksdag och regering att inte belasta företagen med för mycket datainsamling, därför har vi valt att göra så här. Det är ändå en förbättring jämfört med fem-sex år sedan, då vi bara frågade efter pris på vaccination av hund, säger Ulf Jonstad.

Hur många djursjukvårdsföretag ingår i undersökningen? Det får Ulf Jonstad inte berätta – av sekretesskäl, trots att uppgifter från hemsidor skulle kunna ses som offentliga. Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Där står bland annat att ”vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras”.

–Men vi försöker få till en spridning, så att vi får uppgifter från både kedjorna och mindre aktörer. Vi missar så klart dem som inte har hemsidor, och dem som har valt att inte ha prisuppgifter på sin hemsida.

Ulf Jonstad säger att metoden som SCB använder gör att man missar mer än så. Exempelvis säger statistiken ingenting om prisutvecklingen på komplexa behandlingar. Och om en stor aktör just råkat höja priset på en av de utvalda tjänsterna, påverkar det statistiken. Men tanken är att de enkla tjänsterna ska representera prisutvecklingen i stort och företag med webbsidor antas ha samma prisutveckling som de utan priser på webbsidor.

–Det här är kanske inte den bästa statistiken. Om vi hade mer resurser skulle vi skicka ut enkäter där vi ställde fler frågor och fråga flera företag. Då skulle vi få en mer tillförlitlig bild, säger han.

Text: Ingrid Kindahl