Amerikanska veterinärer utforskar medicinsk cannabis för djur

Amerikanska veterinärer utforskar medicinsk cannabis för djur
I USA har veterinärer börjat utforska potentialen av medicinsk cannabis, skriver The New York Times. En utveckling som behöver beforskas mer inom veterinärmedicinen, men som sägs ha visat lovande resultat.

Den 55-åriga asiatiska elefanten Nidia led av kroniska fotproblem. Fissurer hade bildats i hennes trampdynor och tånaglarna hade blivit ingrodda och spruckna. Smärtsamma bölder gjorde att hon tappade aptiten och gick ner i vikt. Men när veterinären Quetzalli Hernández i Mexiko beslutade sig för att prova cannabidiol (CBD), den terapeutiska föreningen i cannabis, skedde en oväntad förändring.

I samarbete med Mish Castillo, chefsveterinär vid Ican Vets i Mexiko (organisation som arbetar för veterinärt användande av cannabis) utfördes ett experiment där Nidia gavs en daglig dos CBD. Inom några dagar ökade hennes aptit dramatiskt och hon började gå upp i vikt. Dessutom förbättrades hennes allmäntillstånd och smärtan i fötterna minskade.

Så vitt Mish Castillo visste hade ingen tidigare gett en elefant medicinsk cannabis. Men han och hans kolleger hoppades att det skulle minska Nidias smärta och stimulera hennes aptit, precis som de hade sett att det gjorde för katter, hundar och andra arter. De började lågt med en dos på 0,02 milligram CBD per pund av Nidias vikt, som hon fick dagligen med en bit frukt. Kalibrerad efter vikt är dosen en tiondel till en fyrtiondel av vad Mish Castillo ger till hundar eller katter. Ändå fungerade det. Inom några dagar gick Nidia från att bara äta en tredjedel av sin mat till att äta upp i stort sett allt, och ibland ville hon till och med ha en portion till. Inom fem veckor hade hon gått upp 555 pund.

När Nidia började äta förändrades också hennes beteende. Från att ha varit grinig och sparka på dörrar inne i stallet, började hon komma ut från sin inhägnad och visade upp ett bättre humör. Henness bölder började också läka, förmodligen som ett resultat av CBD:s antiinflammatoriska effekter.

Medicinsk cannabis för människor är lagligt och används i flera länder och delstater i USA, men användningen inom veterinärmedicinen har inte följt efter. Lagar och förordningar har varit ett av de största hindren. I många länder, bland annat USA, finns legala begränsningar som hindrar veterinärer från att studera och använda cannabis kliniskt. I vissa delstater, som Kalifornien, har dock lagarna nyligen ändrats. Veterinärer tillåts nu att rekommendera sådana behandlingar till sina kunder. Men fortfarande råder en viss osäkerhet bland många veterinärer om vad som är lagligt.

.Veterinärer med erfarenhet från att arbeta med cannabis för djur betonar vikten av att börja med små doser och sedan jobba sig uppåt gradvis för att hitta vad som fungerar bäst för individen. Detta kräver en noggrann övervakning av djurets reaktioner och anpassning av behandlingen baserat på dessa observationer.

Källa: The New York Times