WSAVA avråder från fysisk förändring av djur för kosmetiska syften

WSAVA avråder från fysisk förändring av djur för kosmetiska syften

I ett nytt ställningstagande fördömer World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) kraftigt alla former av fysiska förändringar av djurs kroppar av kosmetiska eller beteendemässiga skäl.

Detta ställningstagande är en del av ett globalt initiativ för att öka medvetenheten om välfärden för sällskapsdjur och betona vikten av etisk praxis inom veterinärmedicinen. Veterinärförbund och kennelklubbar i alla länder uppmanas att utveckla liknande riktlinjer.

Så här säger Heather Bacon OBE, ordförande för WSAVA:s Animal Welfare Committee (AWC):

–Kirurgiska ingrepp ska inte utföras enbart för att ändra ett djurs utseende eller beteende baserat på mänskliga preferenser eller traditioner. En robust risk-nyttoanalys och hänsyn till rådande evidens är alltid nödvändig för att säkerställa de bästa hälso- och välfärdsresultaten för våra sällskapsdjur.

Ställningstagandet bekräftar också WSAVA:s motstånd mot kosmetiska ingrepp såsom svans- och öronkupering, vilket fortfarande är tillåtet i många länder. Där sådana ingrepp anses medicinskt nödvändiga, kräver WSAVA användning av lämplig anestesi och smärtlindring, och att ingreppet utförs av en kvalificerad veterinär.

Detta ställningstagande är en del av WSAVA:s bredare strävan att förbättra djurs välfärd och hälsa runt om i världen. För att ta del av det fullständiga ställningstagandet, besök WSAVA:s webbplats.

Länk till WSAVA:s riktlinjer här

Källa: WSAVA