Djurens Rätt: Sluta döda tuppkycklingar

Djurens Rätt: Sluta döda tuppkycklingar Sed viverra tellus in hac habitasse. Sed cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum ut.

Tuppkycklingar inom äggindustrin dödas under sin första levnadsdag. Det är ett av de mest angelägna djurskyddsproblemen i Sverige, enligt Djurens Rätt, och är förbjudet i flera andra EU-länder. I rapporten presenterar organisationen möjliga politiska lösningar.

Enligt Djurens Rätt är ett av Sveriges mest brådskande djurskyddsproblem att samtliga tuppkycklingar inom äggindustrin, ungefär fem miljoner individer årligen, dödas under sin första levnadsdag. Tuppar av värphybrid är nämligen inte tillräckligt snabbväxande för köttproduktion och kan inte lägga ägg, vilket innebär att de anses sakna ekonomiskt värde för industrin. Djurens Rätts senaste rapport belyser detta djurskyddsproblem och presenterar möjliga vägar framåt för att minska lidandet.

– Argumenten för ett förbud mot dödandet av tuppkycklingar är många, och i Djurens Rätts senaste rapport presenteras en tydlig väg framåt för hur Sveriges politiker kan åstadkomma detta. Äggfabrikerna måste sluta se tuppkycklingar som skräp, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

I Sverige dödas nykläckta tuppkycklingar genom maceration (malning), gasning eller halsdislokation (vridning av nacken). Flera EU-länder – Tyskland, Frankrike, Österrike och Italien – har infört lagstiftningar som skyddar tuppkycklingarna från att dödas direkt efter kläckning, och Djurens Rätt anser det finns stora möjligheter för att liknande åtgärder genomförs i Sverige. Framöver kan även en heltäckande EU-lagstiftning för tuppkycklingarna komma att bli aktuell, vilket skulle kunna kräva att Sverige anpassar sig därefter.

– Djurskydd är en självklar del i hållbarhetsarbetet och det är oförsvarbart att föda upp kycklingar enbart för att slänga dem. Rapporten som Djurens Rätt publicerar idag är ännu ett bevis på att äggfabrikerna är ohållbara och att regeringen behöver agera, avslutar Camilla Bergvall.

Förutom ett förbud mot dödandet av tuppkycklingar, föreslås hållbara lösningar som ser till att kycklingarna slipper födas upp i djurfabriker. Könssortering av ägg är en möjlig lösning som lyfts fram i rapporten, men konsumtionen av ägg behöver också minska enligt Djurens Rätt.

Djurens Rätts förslag i korthet:

  • Förbjud avlivning av tuppkycklingar till förmån för tidig könssortering av ägg
  • Främja införandet av metoder inom tidig könssortering av ägg i Sverige
  • Arbeta för heltäckande lagstiftning på EU-nivå
  • Förbjud produktionsinriktad avel som medför lidande
  • Främja växtbaserad produktion och konsumtion som ersätter ägg

Läs rapporten “Att sluta döda tuppkycklingar – lösningar och etiska aspekter” här.

Källa: Djurens Rätt