Fågelinfluensa sprider sig till marina däggdjur i Sydamerika

Fågelinfluensa sprider sig till marina däggdjur i Sydamerika

Fågelinfluensaviruset H5N1 har anpassat sig för att sprida sig mellan fåglar och marina däggdjur. Det visar en ny forskningsstudie från University of California, Davis och Nationella institutet för jordbruksteknologi (INTA) i Argentina. Forskare varnar för risken att viruset ska sprida sig till människa, även om risken ännu är låg.

Det som upptäckts utgör ett omedelbart hot mot vilda djur, enligt resultaten som publicerats i Emerging Infectious Diseases. Studien, den första genomiska karaktäriseringen av H5N1 hos marina djur på den atlantiska kusten av Sydamerika, bygger på analyser av hjärnprover från fyra sjölejon, en pälssäl och en tärna som hittades döda vid den mest påverkade sjölejonkolonin i Argentina. Alla prov visade positiva resultat för H5N1, och genomsekvenseringen avslöjade att viruset var nästan identiskt i varje prov.

Ännu mer oroande var att proverna hade samma mutationer för anpassning till däggdjur, tidigare observerade hos sjölejon i Peru och Chile samt hos en människa i Chile. Intressant nog upptäcktes dessa mutationer även hos tärnan, vilket är den första dokumenterade händelsen av sitt slag.

”Detta bekräftar att trots att viruset kan ha anpassat sig till marina däggdjur, behåller det fortfarande sin förmåga att infektera fåglar. Det är ett utbrott som involverar flera arter”, säger den vetenskapliga artikelns huvudförfattare Agustina Rimondi från INTA på Phys.orgs nyhetsweb.

Även om risken för överföring till människor för närvarande är relativt låg, varnar seniorförfattaren Marcela Uhart från UC Davis School of Veterinary Medicine’s One Health Institute för att situationen kan förändras – om viruset fortsätter att föröka sig i däggdjur. Därför är övervakning och tidig varning av yttersta vikt.

H5N1 (clade 2.3.4.4b) har sedan sin uppkomst år 2020 spridit sig från Europa till Sydafrika och slutligen nått Sydamerika. I Argentina har viruset fått allvarliga konsekvenser för marina däggdjur som elefantsälar och sjölejon. Sedan 2022 har H5N1 i Sydamerika orsakat betydande förluster bland både vilda fåglar och däggdjur.

Nu rör sig viruset söderut och forskarna är djupt oroade över dess potentiella påverkan på pingviner och annat vilt liv i Antarktis. Genom samarbete över gränserna och ett One Health-initiativ strävar forskare efter att dokumentera och förutse spridningen av viruset för att skydda det globala viltlivet.

Länk till publikationen här

Källa: Phys.org. Bilden är en genrebild.