Gör din klinik mer klimatsmart

Gör din klinik mer klimatsmart

Engångsförpackningar, djurfoder, resor och läkemedel är stora miljöbovar på djurkliniker. Organisationen Veterinärer för klimatet jobbar för en förändring, och AniCura delar med sig av sin kunskap.

Hösten 2022 bildades nätverket Veterinärer för klimatet som i dagsläget har ett hundratal medlemmar. Grundare är Torkel Ekman, tidigare ordförande i Veterinärmedicinska rådet vid Sveriges Veterinärförbund.

– Vi är organiserade i arbetsgrupper ungefär som i veterinärmedicinska rådet. Sällskapsdjur, hästar, lantbruk samt allmänna frågor. Vi har fokus på klimatet, inte miljön. Det kan ibland finnas en målkonflikt mellan dessa två. Allt som är bra för miljön är inte bra för klimatet och tvärtom. Men vi ser klimatet som mänsklighetens stora ödesfråga och vi prioriterar klimatet om det inte har allt för mycket påverkan på människors och djurs liv och hälsa, förklarar han.

På AniCura arbetar man aktivt med miljöfrågor sedan flera år tillbaka och tittar framförallt på tre huvudgrupper: Mediciner, avfall och utsläpp. För att minimera avfallet behöver slängandet av engångsprodukter minska. En del går att tvätta och återanvända, annat kan återvinnas. AniCura har även tagit fram ett protokoll för att återanvända endotrakealtuber. Givetvis måste patientsäkerhet och det medicinska utfallet måste alltid komma i första hand.

Veterinärer för klimatet tipsar också om att man inte behöver göra överambitiösa indukningar av patienter vid operation och inte ens behöver använda operationsrockar vid banala operationer.

Foder till hund och katt är en annan utmaning med tanke på att sällskapsdjurens köttkonsumtion är betydligt högre än människans per kilo biomassa. Det gäller att tänka till kring det foder man säljer i klinikens butik.

Något som inte är direkt kopplat till det veterinärmedicinska är resor. En veterinärklinik har utsläpp från de anställdas och patienternas resor. Just utsläppen från bilar märkte AniCura var en stor bov i dramat när de undersökte saken.

Sju tips för klimatsmart klinik

I Veterinärer för klimatets öppna brev om klimatet, hållbarhet och djursjukvård listas sju bra tips för mer klimatsmart veterinärvård:

1) Prioritera sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser.

2) Ge rekommendationer om foder även utifrån ett hållbarhetsperspektiv, som foder med lägre andel kött och mer växtbaserat protein, inklusive från insekter. Välj gärna svensktillverkat.

3) Följ upp och utvärdera läkemedelsförskrivning regelbundet utifrån vad som är bäst både för patienten och miljön.

4) Erbjud distanskonsultationer. Föreslå inte långa resor för djurägare/djur om tillräcklig kompetens finns på närmare håll.

5) Minimera användningen av engångsmaterial. Källsortera, återanvänd eller återvinn restavfallet källsorteras.

6) Minimera användningen av narkosgaser och ta hand om dem på ett adekvat sätt.

7) Spar energi vad gäller lokaler liksom arbets-och tjänsteresor. Att komma bort från fossila energikällor och direktverkande el är högprioriterat.

Text: Maria Lindberg. Bilden föreställer Torkel Ekman

Läs en längre artikel i det kommande numret av den tryckta VeterinärMagazinet.