Veterinärprogrammet fortsatt ackrediterat – men med förbehåll

SLU:s veterinärprogram får behålla sin ackreditering, under förutsättning att två större avvikelser rättas till. Det har en europeisk utvärderingsgrupp från ESEVT kommit fram till i samband med en revision förra veckan. Bland annat måste bemanningen på smådjurskliniken förbättras. 

Ivar Vågsholm, ansvarig för kommunikationen mellan SLU och revisorsgruppen från organisationen The European Coordinating Committee on Veterinary Training, ECCVT, anser att det var rättvist att SLU fick behålla ackrediteringen.

– Det var många plus och många minus från revisorerna och det var förväntat, säger han till VeterinärMagazinet.

ESEVT var på besök på SLU för den revision som ska göras vart sjunde år för att fastställa att SLU klarar minimikraven inom EU för att ha sin veterinärutbildning ackrediterad enligt EAEVE.

De två större avvikelserna ESEVT hittade var dessa:

  1. Bemanning av smådjurskliniken (antal och kompetens).
  2. Lärarnas delaktighet i utvecklingsarbete gällande klinisk utbildning och forskning (smådjurskliniken).

Enligt Ivar Vågsholm får veterinärutbildningen vid SLU sannolikt statusen ”pending accreditation”. Det innebär att utbildningen fortsatt är ackrediterad, men att de större avvikelserna måste rättas till inom ett år från den 18 mars.

ESEVT ska även ha gjort några mindre påpekanden som SLU kan åtgärda direkt. Det handlar bland annat om skyltning till isoleringsboxar på universitetsdjursjukhuset, UDS.

Granskarna ska även ha varit bekymrade för om SLU har allt på plats för att klara den expansion av veterinärutbildningen från 100 till 145 platser som skedde i höstas. Där handlar det bland annat om att se till att studenterna har tillräckligt med djur i undervisningen.

– De påpekade att vi har utökat antalet platser utan att ta tillräckligt höjd för det, säger Ivar Vågsholm.

Enligt honom fick veterinärutbildningen samtidigt mycket ros, bland annat för studentdrivna kliniker där man kan träna på patientkontakt.

Utbildningen ska även ha fått beröm för en stöttande miljö, bra samspel mellan lärare och studenter och en ändamålsenlig infrastruktur.

Nästa steg i processen är att SLU har två veckor på sig att faktagranska den utvärderingsrapport som man fått från ESEVT. Rapporten ska sedan lämnas över till ECOVE, som ska fatta beslut i saken den 29 maj.

SLU:s plan är att åtgärda avvikelserna under höstterminen. Men poängterar att inget av detta påverkar veterinärstudenternas möjligheter att vara verksamma i Europa – eller att antas till specialistutbildningar (diplomates).

Text: Håkan Frisell

Förkortningar:

EAEVE – The European Association of Establishments for Veterinary Education.

ECCVT – The European Coordinating Committee on Veterinary Training.

ECOVE – European Committee of Veterinary Education.