Veterinärstudenter får praktik hos Distriktsveterinärer ute i landet

Veterinärstudenter får praktik hos Distriktsveterinärer ute i landet

SLU och Distriktsveterinärerna inleder ett nytt samarbete om fältpraktik för veterinärstudenter. Ett första steg med en pilotomgång genomförs under vårterminen 2024. Målet är att praktiksamverkan ska vara fullt utbyggd och förlagd vid Distriktsveterinärernas mottagningar runt om i landet under 2027.

SLU bygger ut veterinärprogrammet som utökas från 100 utbildningsplatser till 145. Ett moment i programmet är en verksamhetsförlagd praktik på gårdar och stallar. Syftet är att ge studenter övning i att behandla lantbrukets djur och hästar. Detta sker i dag internt inom SLU på Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid den ambulatoriska kliniken som åker ut till gårdar i Uppsalaområdet.

Med den utökade studentvolymen på veterinärprogrammet kommer nuvarande tillgång till gårdar och djur i området inte att räcka. Därför har SLU fattat beslut om ett nytt upplägg för utbildningsmomentet som inleds under vårterminen 2024 och kommer att från 2027 kommer att helt förläggas till Distriktsveterinärernas mottagningar.

Genom arrangemanget kommer studenterna att göra praktik vid flera orter runt om i Sverige. Studenterna förbereds inför utbildningsmomentet hos Distriktsveterinärerna och därefter genomförs den praktiska delen på mottagningarna.

–Vi är glada över att få ta emot veterinärstudenterna. Vi kommer att erbjuda dem en verklighetsnära praktik och kanske också en relation till en arbetsplats. Med vår geografiska spridning över hela landet kommer vi också kunna visa på bredden inom veterinäryrket, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna.

Källa: Jordbruksverket