Brittisk granskning av konkurrensen inom djursjukvården på gång

Brittisk granskning av konkurrensen inom djursjukvården på gång

Brittiska konkurrensmyndigheten förbereder sig för att inleda en formell utredning av djursjukvårdsmarknaden efter att ha identifierat ”flera bekymmer”. Bland annat misstänker myndigheten att brittiska husdjursägare betalar för mycket för behandlingar och läkemedel. Det skriver The Guardian.

Konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) går vidare med en fullständig granskning efter att en inledande enkät, som gav ”ett oöverträffat antal svar” från 56 000 personer. Blande de svarande fanns både djurägare och veterinärer.

Bland annat är CMA oroat  över att konsumenter inte får tillräckligt med information för att fatta informerade beslut om veterinärvård. En annan aspekt är att den fortsatta konsolideringen av den brittiska marknaden har resulterat i färre oberoende kliniker, vilket har försvagat konkurrensen.

Sedan 2013 har cirka 1 500 av de 5 000 veterinärpraktikerna i Storbritannien förvärvats av sex stora företagsgrupper: CVS, IVC (där svenska Evidensia ingår), Linnaeus, Medivet, Pets at Home och VetPartners.

–Vi är oroade över svag konkurrens på vissa områden, delvis beroende på konsolidering, och över att stora företagsgrupper ges möjlighet att agera på sätt som kan minska konkurrensen och valmöjligheterna, säger Sarah Cardell, chef för CMA.

2021 stod oberoende veterinärkliniker stod för 45 procent av de brittiska djursjukvårdsföretagen, jämfört med 89 procent 2013. Antalet djurägare har också ökat i landet, främst till följd av pandemin.

På grund av sin storlek och förmåga att investera i avancerad utrustning kan större företag erbjuda mer sofistikerad och därför ta högre kostnad för behandlingar som tränger ut mer prisvärda alternativ, enligt Sarah Cardell, som anser att det finns tecken på att det reglerande ramverket kan vara föråldrat och inte längre passa den moderna djurssjukvården. De flesta av branschens regler träffar främst individuella veterinärer och inte de företag som äger majoriteten av klinikerna i dag.

Källa: The Guardian