Brittisk studie: 90 procent av alla läkemedelsbiverkningar rapporteras aldrig

Brittisk studie: 90 procent av alla läkemedelsbiverkningar rapporteras aldrig

Det allra flesta misstänkta biverkningar av läkemedel inom veterinärmedicin rapporteras inte, vilket många länge anat. Nu avslöjas omfattningen av underrapporteringen inom veterinär allmänpraktik för smådjur. Det görs i en brittisk studie där har man använt verkliga data från journaler.

En forskargrupp från Liverpool universitet i Storbritannien sökte igenom elektroniska journaler inom Small Animal Veterinary Surveillance Network (SAVSNET) för att identifiera misstänkta biverkningar av läkemedel. Sökningen gjordes med hjälp av två vanliga uttryck som  ”biverkningar av läkemedel” och ”biverkningar”. Resultaten analyserades för att fastställa den misstänkta produkten, allvaret i biverkningarna och graden av förväntan på de uppkomna biverkningarna, samt om händelsen hade rapporterats till relevanta instanser – i detta fall Veterinary Medicines Directorate eller Marketing Authorisation Holders.

Av de 827 fallen av misstänkta läkemedelsbiverkningar som identifierades i totalt 10 565 granskade register, hade den övervägande majoriteten (cirka 90 procent) inte rapporterats. De flesta av dessa (74 procent) var relaterade till hundar och majoriteten (70 procent) var ”förväntade”, det vill säga redan listade i produktinformationen. Den kliniska graden av reaktion på djuret verkade inte ha någon påverkan på om biverkningen rapporterades eller inte.

Rapportering av biverkningar är viktig när det gäller att övervaka säkerheten och effektiviteten hos läkemedel, eftersom utebliven rapportering kan försena upptäckten av säkerhetsproblem och efterföljande åtgärder. Veterinärer uppmanas att rapportera biverkningar, men är i Storbritannien inte lagligt skyldiga att göra det.

Enligt Heather Davies, huvudförfattare till studien, har man länge vetat att biverkningar av läkemedel är underrapporterade.

–Det här arbetet bekräftar denna misstanke. Eftersom rapporteringsgraden för biverkningar av läkemedel är direkt kopplad till möjligheten att åtgärda säkerhetsproblem, uppmanas nu alla professionella inom djursjukvården att rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel och myndigheter uppmanas att göra rapporteringen snabbare och enklare, säger hon.

Hela studien har publicerats i Journal of Small Animal Practice, kan läsas här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsap.13721.

Källa: BSVA