”Djursjukvård är mer kostnadseffektiv än humanvården”

Gröna Arbetsgivare slår tillbaka i den prisdebatt som rasat i Expressen en tid.

Expressen försöker genom en artikelserie om svensk djursjukvård starta en debatt om att priserna för vård av sjuka och skadade djur skulle vara oskäliga. I 10 punkter nyanserar Gröna arbetsgivare den ensidiga och många gånger felaktiga bild som spritts, skriver Gröna Arbetsgivare i ett pressmeddelande

Priset för djursjukvård skiljer sig åt mellan olika kliniker beroende av att de har olika vårderbjudande, erbjuder olika grad av avancerad vård, om de erbjuder tillgång till specialister eller inte, om det är en dygnetruntöppen akutmottagning och vilka öppettider som erbjuds i övrigt.

Djursjukvården bedrivs i privat regi och det råder fri prissättning, skriver organisationen och fortsätter:

”Vi är stolta över att inte ha kartellbildningar eller annan form av prissamverkan inom branschen och att det är möjligt för djurägare att fritt välja klinik”.

Statistiken visar att det under 2023 genomfördes 1 418 547 patientbesök hos svensk djursjukvård och den genomsnittliga prishöjningen var 6 procent jämfört med 2022, enligt Gröna Arbetsgivare.

I januari publicerade SCB publicerade statistik som pekade på att priserna inom djursjukvården stigit med 36 procent på två år. Men dessa kunde enligt SCB själva (veterinarmagazinet.se 2 januari 2024) vara missvisande eftersom de endast baserades på priset för kastration, id-märkning och vaccinering.

En överväldigande majoritet av vårdkostnaderna täcks till fullo av djurägarnas försäkringar, uppger Gröna Arbetsgivare i sitt pressmeddelande.

”De fall som figurerar i press och på sociala medier är ofta komplicerade och har krävt specialistkunskaper, dyr utrustning och inte sällan dygnet-runtberedskap för snabbt omhändertagande”, skriver organisationen, och menar att djurägare bör skaffa sig kunskap om vilka kliniker som finns i närområdet, hur kompetens och tillgänglighet ser ut och vilken prisbild som finns.

”I dag förväntar sig de flesta i princip samma vård för sina husdjur som för sina barn. Vården är oftast lika avancerad som i humanvården, och många djur som förr var tvungna att avlivas kan nu räddas. Det är inte på något sätt enklare att framgångsrikt behandla ett svårt sjukt djur än en svårt sjuk människa. Vid en jämförelse av de faktiska kostnaderna mellan privat djursjukvård och offentligt finansierad humansjukvård är vårdkostnaderna betydligt lägre för djursjukvård”, avslutar Gröna Arbetsgivare.

Text: Gröna Arbetsgivare/VeterinärMagazinet