Hälften av alla veterinärer känner sig ouppskattade av djurägare

Hälften av alla veterinärer känner sig ouppskattade av djurägare Hästveterinär Foto Boehringer Ingelheim

Endast 49 procent av veterinärerna upplever att deras yrke är uppskattat av djurägare. Det framgår av en internationell undersökning som läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim låtit genomföra.

Boehringer Ingelheims undersökning omfattar 1 056 veterinärer (specialiserade på sällskapsdjur, lantbruksdjur och häst) i USA, Japan, Storbritannien, Frankrike, Brasilien och Tyskland. Syftet var att ta reda på om veterinärer känner sig uppskattade och förstådda av djurägare. Ett av de viktigaste resultaten är att endast 49 procent av de svarande upplever att veterinäryrket är uppskattat.

Mest uppskattade känner sig veterinärer som arbetar med lantbruksdjur (55 procent) och minst uppskattning upplever hästveterinärer (42 procent). Samtidigt uppger 75 procent av de tillfrågade att de personligen känner sig uppskattade av sina kunder.

Om man bryter ner siffrorna upplever 66 procent av de svarande att deras kunder uppskattar deras “expertkunskap”. 61 procent upplever uppskattning för sin förmåga att hantera etiska dilemman (som avlivning). 57 procent säger att de uppskattas för att de tillhandahåller en stor variation av vård.

Men undersökningen visar också att kunderna inte är fullt medvetna om hur långt veterinärer pressar sig själva för att ge vård. Av alla respondenter ansåg 49 procent att klienterna inte visar tillräcklig förståelse för den press som jobbet innebär. 48 procent rapporterade att de inte upplever tillräcklig uppskattning för sitt arbete trots att de offrar balansen mellan arbete och privatliv för att hjälpa djur.

Alla som deltog i undersökningen ombads att ange en aspekt av yrket som de önskar att folk visste mer om. De vanligaste svaren från veterinärer som är specialiserade på sällskapsdjur var “vår medkänsla och engagemang för djurens välbefinnande, alltså inte pengar” och ”vårt åtagande och rollens svårigheter”. Det vanligaste svaret från lanbruksdjurs- och hästveterinärer var ”yrkets betydelse, kompetens och värde”.

Boehringer Ingelheim, tillsammans med the Word Small Animal Vet Association (WSAVA), the World Association for Buiatrics (WAB) och the World Veterinary Poultry Association (WVPA), samt andra organisationer inom området, har enats om att hjälpa veterinärer i dessa frågor. En kampanj kallad Going Beyond har tagits fram. Den syftar till att visa på veterinärers engagemang och passion för att ta hand om djur under ofta utmanande omständigheter.

Undersökningen genomfördes av Kynetec på uppdrag av Boehringer Ingelheim från mitten till slutet av mars 2024. Webbenkät samt telefonintervjuer på lokaltspråk användes för att samla in data.

Källa Boehringer Ingelheim