Riksdagen röstade nej till rasförbud

Riksdagen röstade nej till rasförbud

Riksdagen har röstat nej till riksdagsledamoten Fredrik Kärrholms motion att förbjuda vissa hundraser. Det välkomnas av Svenska Kennelklubben.

–Vi är glada och tacksamma för att riksdagsledamöterna visat att de verkligen vill försöka lösa det komplexa problemet kring varför vissa hundar biter. Ingen hundägare ska i sitt grannskap behöva ha olämpliga hundägare vars hundar är farliga för sin omgivning – oavsett hundras eller om det är en blandras, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

Riksdagsbeslutet var i enlighet med Miljö- och jordbruksutskottets förslag till beslut. Utskottets beslutsförslag är baserat på att Statskontoret nyligen lämnat en rapport om brister i länsstyrelsernas och polisens hantering av hundar som attackerar andra hundar och människor. Beredning av rapporten pågår i Regeringskansliet.

SKK har redan tidigare uttryckt stöd för de slutsatser och förslag som Statskontorets utredare lagt fram i sin rapport. De ligger i linje med klubbens egna förslag, bland annat att myndigheterna måste få resurser och befogenhet att gå in tidigare än i dag samt att polisen ska testa fler hundar och i ett tidigare skede än i dag. Ett regionöverskridande rapporteringssystem är under utveckling, enligt Statskontorets rapport.

EU-kommissionen har även lagt fram ett förslag om auktorisering av hunduppfödare, vilket är något som SKK stödjer, men utan det undantag på upp till två kullar per år som EU-kommissionen föreslår. SKK menar att auktorisation från första kullen, och därmed möjlighet att stoppa uppfödning genom att dra tillbaka auktorisationen, är nödvändig för att komma åt oseriösa uppfödare och hundsmugglare.

Källa: SKK