108 motionärer kräver utredning av Sveriges Veterinärförbund

108 motionärer kräver utredning av Sveriges Veterinärförbund

Över 100 medlemmar kräver en extern utredning av hur Sveriges Veterinärförbund hanterat fallet med kansliveterinären Monika Erlandsson. Det skriver tidningen Arbetet i en uppföljning av sin artikel från i höstas, som handlade om missförhållanden inom förbundet.

Flera motioner kopplade till fallet har kommit in till Veterinärförbundets ordinarie fullmäktigemöte. En av motionerna har undertecknats av 108 medlemmar. De vill ha en extern utredning av hur det gick till när Monika Erlandsson först skulle avskedas men sedan köptes ut av förbundet för miljonbelopp. Innan den utredningen är klar anser motionerna att förbundsstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet, skriver Arbetet.

Ytterligare motioner kopplade till fallet kräver ökad transparens både vad gäller det aktuella fallet och framtida konflikter. En motionär anser att hon inte har fått insyn när hon har försökt sätta sig in vad som har hänt.

En motion är skriven av veterinären Ole Frykman. Han kräver skärpta rutiner vid anmälningar om trakasserier och repressalier. Även han anser att förbundsstyrelsen behöver lägga fram alla fakta och en extern utredningen innan den kan beviljas ansvarsfrihet.

Ordinarie fullmäktigemöte hålls 30-31 maj.

Länk till Arbetets artikel här

Källa: Arbetet