Nederländsk uppfödare av nakenkatter får varning

Nederländsk uppfödare  av nakenkatter får varning

För första gången har den nederländska livsmedels- och konsumentsäkerhetsmyndigheten (NVWA) utfärdat en officiell varning till en uppfödare av hårlösa katter, skriver Fecava i ett nyhetsbrev.

Det handlar om en uppfödare av rasen sphynx. Inspektionen som ledde till varningen ägde rum efter en begäran från den nederländska djurskyddsorganisationen Dier&Recht. Katter som saknar hår och morrhår lider, anser organisationen. Avsaknaden av hår innebär att kattens hud är mindre skyddad, vilket gör den mer benägen att brännas av solen. Det finns också en ökad risk för infektioner i hud och öron. Katterna blir också snabbt kalla. Hos kattungar, som är extra känsliga för temperaturförändringar under de första veckorna av sitt liv, medför bristen på päls en ökad risk för luftvägsinfektioner, skriver Fecava, som är en europeisk samarbetsorganisation för djursjukvård.

Enligt NVWA är särskilt morrhår och känselhår väsentliga för katten. Utan hår är inte bara den sensoriska uppfattningen begränsad – kommunikationen med andra katter är också försämrad, eftersom katter använder päls och morrhår för att kommunicera hur de känner. En hårlös katt kan inte göra det.

Avel med djur med skadliga yttre egenskaper är förbjuden enligt lag i Nederländerna, och avel med hårlösa katter anses vara ett allvarligt brott. Nu har NVWA för första gången vidtagit åtgärd mot en uppfödare, som fick en varning. Fortsätter uppfödaren med sin verksamhet, kan straffet bli böter på 1 500 euro (cirka 17 250 kr) per avelsdjur som används.

Källa: Fecava