Newcastlesjuka konstaterad hos värphöns i Skåne län

Newcastlesjuka konstaterad hos värphöns i Skåne län Det är viktigt att skydda sina tamfåglar från vilda fåglar där virus som orsakar newcastlesjukan cirkulerar. Bild: Adobe Stock - Generative AI.

Provresultat från SVA visar att fågelsjukdomen newscastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 230 000 värphöns i Helsingborgstrakten, Skåne län. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

Besättningen har haft nedsatt äggproduktion och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal.

Cirkulerar hos vilda fåglar

– Virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar precis som fågelinfluensavirus regelbundet hos vilda fåglar. Därför är det alltid viktigt att vara noga med hygienrutiner och skydda sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar. Vi ser att de indirekta smittvägarna från vilda fåglar, deras spillning och miljön kan vara inkörsport för båda newcastlesjuka och fågelinfluensa så det gäller att ha goda biosäkerhetsrutiner för personal, redskap, foder och strö för att skydda sina fjäderfän. Det är också viktigt med smittskyddsrutiner för att minska risken för spridning mellan anläggningar, kommenterar Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

Smittutredning pågår

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården.

– Jordbruksverket har beslutat att samtliga djur ska avlivas och att stallarna därefter ska saneras. Åtgärderna är nödvändiga för att kunna bekämpa utbrottet och minska risken för fortsatt spridning av smittan, säger Ella Sigvardsson, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har även inlett en smittspårning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Restriktionszon upprättad

Jordbruksverket har beslutat att införa en restriktionszon med 10 kilometers radie. I restriktionszonen gäller bland annat följande restriktioner:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Djurägare som misstänker newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Newcastlesjuka är en mycket smittsam fjäderfäsjukdom som är anmälningspliktig. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfän, oavsett om det handlar om kommersiella anläggningar eller hobbybesättningar, uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken, som minskad äggproduktion och skinnägg eller andra skalförändringar.

Källa: Jordbruksverket