Agria hittar nya samarbeten för en hållbar djursjukvård

Agria hittar nya samarbeten för en hållbar djursjukvård Målet med Agrias samarbete med utvalda kliniker är att skapa långsiktigt hållbara kostnader och förutsättningar för en fortsatt bra djurhälsa. Bild: Agria

En viktig del i Agrias arbete med att bromsa höga skadekostnader för djursjukvård är att veterinärvårdsbesöket sker på rätt klinik. I dag samarbetar Agria med 135 utvalda kliniker över hela landet.

I dagsläget har Agria en överenskommelse med 135 utvalda kliniker över hela landet om att vara del i arbetet att följa djurägare hela vägen när djuret mår dåligt, från första kontakten med Agria till besök på en veterinärklinik. Det handlar om både större och mindre kliniker, bland annat ingår 45 av Distriktsveterinärernas fysiska kliniker.

– Det är glädjande att så många kliniker vill vara med och utveckla nya vägar till hållbar djursjukvård. Tillsammans kan vi erbjuda djuren rätt typ av vård utifrån den aktuella skadan till en relevant kostnad. Det gagnar oss alla; framför allt djur och djurägare, kommenterar Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria.

Agria besöker alla utvalda kliniker för att kartlägga kompetens, utrustning och prisnivå.

– Via vår sjukvårdsrådgivning hänvisar vi djurägare till en utvald klinik med den kompetens och tillgänglighet som skadan eller sjukdomen kräver, säger Patrik Olsson.

Djuret får också med sig en journal från sjukvårdsrådgivningen som underlättar arbetet på kliniken samt i många fall ett förhandsbesked om försäkringen gäller för djurets symtom.

– Vårt samarbete med klinikerna är ett helt nytt sätt att se på djursjukvård. Målet är att skapa långsiktigt hållbara kostnader och förutsättningar för en fortsatt bra djurhälsa, säger Patrik Olsson.

Källa: Agria