Andningsundersökning blir krav vid avel med mops, fransk- och engelsk bulldogg

Andningsundersökning blir krav vid avel med mops, fransk- och engelsk bulldogg Andingsundersökningen RFG före avel blir obligatorisk för mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg. På bilden i mitten undersöker metodens skapare dr Jane Ladlow en engelsk bulldogg. Foto: SKK

Från den första januari 2025 kommer valpar av raserna mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg som föds inom Svenska Kennelklubben att ha föräldrar med godkända resultat från andningsundersökningen Respiratory Function Grading Scheme.

Britt-Marie Dornell, ordförande i Svenska Kennelklubben. Foto: SKK

– Det känns väldigt bra att kunna ta nästa steg i införandet av RFG-S och nästa åtgärd på vägen för att säkerställa att de hundar som föds inom Svenska Kennelklubben är sunda. Vi har ett beslut från kennelfullmäktige som säger att vi ska sätta hälsan i främsta rummet i allt vi gör och vår ambition är självfallet att, baserat på aktuell forskning, vara ledande inom området, säger Britt-Marie Dornell, ordförande i Svenska Kennelklubben.

Respiratory Function Grading är en metod för att gradera förekomsten av Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Den är utvecklad av forskare vid universitetet i Cambridge, i samarbete med den brittiska kennelklubben. Metoden används idag i cirka 15 länder, bland annat i Danmark och Norge. Höjningen till hälsoprogramsnivå 2 från den 1 januari 2025 för de aktuella raserna innebär att RFG ska vara genomförd före parning.

Arbetar för fler raser ska omfattas

Svenska Kennelklubben införde programmet RFG-S i början av 2023 och har även ordnat utbildning av svenska veterinärer i metoden, som går ut på att studera hundarnas andning efter att de utsatts för fysiskt påfrestning. I våras genomförde SKK den första kalibreringen sedan införandet, för att säkerställa att genomförandet av alla RFG-undersökningar är så likartat som möjligt.

RFG-S är i dagsläget endast tillgängligt för hundar av raserna mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg. Forskarna vid universitetet i Cambridge arbetar dock med att utvidga RFG-S för att kunna användas även på andra kortskalliga hundraser.

Alla hundar i Sverige av raserna mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg är välkomna att genomgå RFG-S, oavsett om hunden är registrerad i Svenska Kennelklubben eller inte. Testet görs på vanliga veterinärkliniker och en lista över kliniker som erbjuder tjänsten finns på Svenska Kennelklubbens webbsida. För hundar som är registrerade i SKK publiceras resultatet i våra offentliga databaser Hunddata/Avelsdata.

Beslut om höjningar av nivåer i hälsoprogram ska tas minst sex månader innan de träder i kraft för att det ska vara möjligt att nå ut med information till alla berörda. SKK:s centralstyrelse beslutade om höjning av hälsoprogrammet för RFG-S till nivå 2 vid sitt möte den 12 juni.

Källa: SKK