Fästingarten Dermacentor marginatus finns nu i Sverige

Fästingarten Dermacentor marginatus finns nu i Sverige Fästing Dermacentor Marginatus. Bild: Anton de Jong och Giulio Grandi/SVA.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kan konstatera att en ny fästingart – Dermacentor marginatus – har upptäckts för första gången i Sverige. Detta efter att analyserat de fynd allmänheten lämnade under förra årets Rapportera Fästing. 

Fästingen hittades i Stockholmsområdet och skickades in via SVA:s webbverktyg Rapportera Fästing. Verktyget används för att öka beredskapen för nya fästingarter och fästingburna infektioner. Den påträffas naturligt i södra Europa, samt i Iran, Kazakstan och bergsområdena i Centralasien. Det svenska namnet på fästingen är brokig fårfästing.

Fästing Dermacentor Marginatus. Bild: Anton de Jong och Giulio Grandi/SVA.

– Den nya upptäckten visar att vår övervakning kan fungera som en tidig varningssignal för nya fästingarter. Det är viktigt att tidigt kartlägga exotiska fästingarter, som till exempel den nu påträffade Dermacentor marginatus. De kan bära på virus, bakterier och parasiter som i dag inte förekommer i landet. Denna typ av övervakning kan hjälpa oss att vara bättre förberedda om djur eller människor smittas, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

Dermacentor marginatus kan bära på flera olika smittämnen, till exempel krim-kongo blödarfebervirus och Coxiella burnetii som orsakar Q-feber. Alla ovanliga fästingfynd har analyserats för dessa och även flera arter av rickettsier och piroplasmer. Alla fästingfynd som analyserades från föregående år var negativa för krim-kongo blödarfebervirus. Analys av övriga smittämnen pågår fortfarande.

– Resultaten är som vi förväntade oss. Vi är mycket glada att alla fästingar var negativa för krim-kongo blödarfebervirus – ett virus som kan orsaka svår sjukdom hos människor. Vi behöver fortsätta analysarbetet och studera den nya arten vidare innan vi kan ge mer information om fallet, säger Giulio Grandi, veterinär och parasitolog på SVA.

Fortsätt rapportera dina fästingfynd

Nu är fästingsäsongen igång i hela landet och SVA hoppas på fler rapporter under sommaren. Alla i Sverige uppmanas att rapportera både vanliga och ovanliga fästingfynd via webbverktyget Rapportera Fästing.

– Varje rapport är en viktig pusselbit i arbetet med att övervaka fästingarnas utbredning och att kartlägga de arter som finns i landet samt utvärdera risken för spridning av fästingburna sjukdomar. Vi hoppas att allmänheten i hela landet vill fortsätta att hjälpa oss att genom att rapportera in fästingfynd till SVA under sommaren. Alla kan bidra till forskningen, säger Anton De Jong, forskare på SVA.

Källa: SVA