Sveriges Veterinärförbund

Ny förbundsdirektör på SVF

Ny förbundsdirektör på SVF

Magnus Rosenquist har rekryterats som ny förbundsdirektör till Sveriges Veterinärförbund. Magnus är docent i molekylär bioteknik vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU i…