Sköldkörtelsjukdom utforskas genom hundgenetik

Hos äldre hundar i flera raser händer det att sköldkörteln angrips av det egna immunförsvaret. Sjukdomen är ärftlig. Katarina Sundberg från SLU har identifierat flera gener som påverkar hundens risk att drabbas.

Hennes avhandling ger också viktiga ledtrådar till orsakerna bakom en likartad sjukdom som drabbar människan, Hashimotos sjukdom.

Autoimmun sköldkörtelrubbning, eller lymfocytär thyroidit, är en av hundens allra vanligaste hormonsjukdomar. Sjukdomen leder till att kroppens immunförsvar uppfattar den egna sköldkörtelvävnaden som främmande och successivt bryter ner den. Det är svårt att motarbeta sjukdomen genom traditionellt avelsarbete, eftersom den ofta upptäcks först i tidig medelålder då hundarna redan hunnit gå i avel.

Två av de raser som drabbas särskilt ofta är riesenschnauzer och hovawart. Mycket få unghundar visade i studien några symtom på sjukdomen, men var tionde hund i ålderskategorin tre till fyra år hade ändå hormon- och antikroppskoncentrationer i blodet som tydde på sköldkörtelrubbing.

I den äldre hundgruppen (sex-sju år) hade betydligt fler hundar hunnit uppvisa symtom och blodprover visade att sjukdomsförekomsten var 16 procent hos riesenschnauzer och 13 procent hos hovawart. Detta betyder att sköldkörtelrubbningar bör uppmärksammas i aveln inom dessa raser, och att man bör kontrollera hundens sköldkörtelstatus innan den går i avel.

Den förhöjda frekvensen av sköldkörtelrubbning i vissa raser tyder på att sjukdomen har en genetisk bakgrund. Ett viktigt syfte med Katarina Sundbergs avhandling var därför att räta ut de frågetecken som råder kring de genetiska faktorerna. I en första genetisk studie utgick hon från vad forskning om en liknande sjukdom hos människa, Hashimotos sjukdom, har visat. Där har man funnit en stark koppling till en typ av gener som kodar för proteiner som presenterar olika ämnen i kroppen för immunförsvarets celler. Om dessa immunceller upptäcker ett främmande ämne bundet till en sådan proteinmolekyl aktiveras ett immunsvar.

Hypotesen var att hundens motsvarigheter till dessa gener skulle ha inverkan på dess egen sköldkörtelsjukdom, och så var också fallet.

När den genetiska sekvensen i tre sådana gener jämfördes hos sjuka och friska riesenschnauzrar visade det sig att en viss kombination av dessa gener gav en starkt ökad risk att utveckla sjukdom, medan en annan variant av generna i stället gav ett ökat skydd.

Nästa steg var att undersöka hela arvsmassan i jakt på fler gener med inverkan på sjukdomen. Genom att förutsättningslöst jämföra arvsmassan hos sjuka och friska individer kunde Katarina Sundberg och hennes kolleger identifiera två regioner med stark koppling till sjukdomen. De starkaste signalerna sågs intill två gener som sedan tidigare är kända för sina viktiga inflammatoriska och immunologiska effekter, vilket gör dem till mycket intressanta kandidatgener.

Nästa steg blir att försöka identifiera den eller de exakta genetiska förändringar som ligger bakom sjukdomen, och att förstå vilken effekt dessa har på kroppens funktioner. I förlängningen skulle detta kunna leda till friskare hundar och människor genom utveckling av nya och snabbare diagnostiska metoder, personligt utformade mediciner och läkemedel med förmåga att bromsa eller stoppa sjukdomens utveckling.

Källa: SLU

Länk till avhandlingen