Grisbönder får ersättning

Lantbrukare som har smågris- eller slaktsvinsproduktion kommer att kunna söka ersättning för smärtfri kastrering av grisar och för åtgärder som gör att kastrering inte behövs.Det skriver Jordbruksverket.

Ersättningen gäller för kostnader som grisproducenter har från och med den 1 september 2012.

Regeringen beslutade den 19 juli om den nya ersättningen till grisproducenter. Jordbruksverkets arbete att ta fram villkor för ersättning samt information om hur ansökan görs blir klart under augusti . Alla grisproducenter kommer i att få information om ersättningen utskickat per post under augusti.
Ersättningarna gäller kostnad för bedövnings- och smärtlindringsmedel vid kastrering och kostnader för vaccin mot galtlukt, samt extra arbetskostnader som behandlingen med dessa läkemedel medför.

Veterinärer har möjlighet att skriva ut lokalbedövningsmedel till djurhållare som ska kastrera grisar. Djurhållare som vill få denna möjlighet kan gå en särskild utbildning för att lära sig ge bedövningen på rätt sätt. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av landsbygdsprogrammet.

Källa: Jordbruksverket