Läkemedelsverket: Nya riktlinjer för antibiotika

Svenska Läkemedelsverket ska leda arbetet med att uppdatera riktlinjerna för antibiotika i EU. En arbetsgrupp är i full gång. Det framgår av Läkemedelsverkets nyhetsbrev.

Arbetet förs genom diskussioner om hur man ska mäta effekten av antibiotika, hur kliniska studier ska bedrivas, vilka kontrollprodukter som är lämpliga och hur man ska beskriva och etablera allmängiltiga begrepp för behandling och förebyggande antibiotikabehandling.

Veterinärläkemedelsnämnden har ställt sig positiv till att använda fyra begrepp. Dessa är:

• Behandling (treatment, behandling av kliniskt sjuk individ).
• Förebyggande behandling (prevention, behandling av icke infekterade djur som löper hög risk för infektion).
• Metafylax (metaphyloaxis, gruppbehandling för att förhindra klinisk sjukdom hos djur som befinner sig i en grupp där kliniskt sjuka djur förekommer).

Källa: Läkemedelsverket