Avhandling: Tidiga majssorter bäst för kon

Tidiga sorters majshybrider bör väljas i svenska odlingar, dels för att risken för att odlingen helt ska misslyckas då minskar, dels för att fodervärdet blir bättre. Det framgår av en avhandling vid SLU.

Nya majshybrider för ensilering har provats odlingsmässigt på tre platser i landet, Kristianstad, Skara och Västerås. Zohaib Mussadiq visar i sin doktorsavhandling från SLU att tidiga sorter bör väljas i svenska odlingar.

Majs (Zea mays L.) är ett värmeälskande gräs, som odlas som foderväxt för kor i Skandinavien. Den allt större arealen av majs för ensilering och många nyintroducerade hybridsorter har aktualiserat behovet av mer kunskap om dessa sorter och hur de klarar sig på nordliga breddgrader.

Zohaib Mussadiq har i sitt doktorsarbete vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, undersökt hur dessa nya hybrider utvecklar sig vid olika värmesummor. I försöksodlingarna i Kristianstad nådde alla hybriderna rätt mognadsgrad för ensilering, medan bara den tidiga sorten ’Avenir’ hann bli tillräckligt mogen i Skara. I Västerås fungerade inte odlingen för någon av de provade hybriderna.

Fast de senaste sorterna gav största skördeutbytet, kommer troligen de tidiga sorterna att ge bäst foderkvalitet. Även för att minska risken för att odlingen ska misslyckas bör man använda de tidiga sorterna och odla dem på jordar som är redo att besås senast den 1 maj.

Källa: SLU

Länk till avhandlingen här