LRF ryter till mot EU om provtagning

EU-kräver att Sverige slutar testa nötkreatur för paratuberkulos. Det kan leda till att sjukdomen kommer tillbaka till Sverige. Dessutom strider det mot ambitionen att sänka antibiotikaanvändningen. Det skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i Svd.

76139_90120074.jpg_130

Vid EU-inträdet beviljades Sverige så kallade tilläggsgarantier som gör att Sverige kan kräva provtagning vid införsel av djur. Nu kräver kommissionen att Sverige slutar testa nötkreatur för paratuberkulos med hänvisning till att det strider mot den fria rörligheten.

”Vi befarar att sjukdomar som sedan länge varit utrotade i Sverige ska komma tillbaka”, skriver Helena Jonsson.

Hon anser också att kravet strider mot ambitionen att sänka användningen av antibiotika.

”En av de viktigaste aspekterna för att hålla nere antibiotikaförbrukningen är att djuren hålls friska och att det går att skydda en region mot nya sjukdomar”, skriver Helena Jonsson också.

Hon efterlyser därför gemensamma krafter för att försvara möjligheten att behålla en god djurhälsa, och uppmanar glesbygdsminister Eskil Erlandsson att gå vidare med ärendet till nästa instans.

Källa: Svenska Dagbladet