Två pris till unga forskare utlysta

Priserna, ABCD & Merial Young Scientist Clinical and Research Awards (AMYSA), ska premiera innovativa och framstående vetenskapliga arbeten inom området infektionssjukdomar och/eller immunologi hos katt.

Kandidater till priset måste vara bosatta inom EU eller Efta och vara högst 35 år gamla. Ansökningarna ska vara inne senast 1 januari 2013.

Priserna är på 1000 euro vardera och vinnarna kommer att presenteras vid International Society of Feline Medicines kongress, som håll 26-30 juni 2013 i Barcelona.

2012 års pristagare blev Bianca Stützer från universitetet i München och Céline Robert-Tissot från universitetet i Zürich.

ABCD står för The European Advisory Board on Cat Diseases.

Läs mer här