Kloramfenikolfynd hos grisar gäckar utredare

Myndigheterna arbetar vidare för att ta reda på hur grisar i Skåne fått i sig den förbjudna substansen kloramfenikol. Foder är fortfarande den mest sannolika källan, skriver Jordbruksverket.

De prover som nu har tagits på grisarna innehåller inte kloramfenikol och djuren kan gå till slakt.

Resultaten från flera av de prover som tagits av foderblandningar som getts till grisar visade spår av kloramfenikol.

– Analyserna gör det inte möjligt att säkerställa förekomst av kloramfenikol. Olika typer av foder har testats, nu riktar vi in oss på enskilda foderingredienser i blandningarna. Vi tittar också på andra tänkbara spridningsvägar, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Fler prov har nu tagits av urin och kött från grisar på de aktuella gårdarna. Dessa innehöll inte kloramfenikol.

– Grisarna från de berörda gårdarna kan nu skickas till slakt. Arbetet med att utreda och kartlägga hur kloramfenikol hamnat i foder- och livsmedelskedjan fortsätter, säger Bengt Larsson.

Fynden av antibiotikasubstansen kloramfenikol i grisar gjordes i samband med Livsmedelsverkets återkommande kontroll av bland annat läkemedelsrester i griskött på gård och slakteri. Kloramfenikol är förbjudet att ge till djur som ska användas som livsmedel eller som ska producera livsmedel som mjölk, ägg och honung.

Källa: Jordbruksverket