One Health förenar forskare för folk- och djurhälsa

Det akademiska nätverket för infektionsekologi och epidemiologi byter namn till One Health Sweden.

Nätverket för infektionsekologi och epidemiologi, IEE, bildades 2010 och har i dag omkring 200 medlemmar. Det är en både reell och virtuell organisation med fyra aktörer som huvudmän: Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Linnéuniversitetet samt Statens veterinär¬medicinska anstalt (SVA).

Varje år arrangerar nätverket en vetenskaplig konferens för att främja utbytet av kunskaper inom folk- och djurhälsa, zoonoser, hur man kan minska risken för pandemier samt antibiotikaresistens. Dessa konferenser stöds av Vetenskapsrådet.

─ Vi skapar möten mellan forskare från olika discipliner så att forskning utifrån ett One Health-perspektiv kan komma till stånd, säger Karin Artursson, SVA, som är ordförande i styrgruppen för nätverket.

Till årets konferens har inbjudits både svenska och utländska experter som talare i frågor med anknytning till One Health, som står för att infektioner sprids mellan människor och djur och i naturen.

Från Atlanta i USA kommer till exempel Carol Rubin, vice direktör för ett nationellt center för zoonoser och One Health, från Swansea i Storbritannien medverkar Rachel Chalmers, direktör för landets referensenhet för Cryptosporidium och från Umeå kommer smittskyddsläkare Stephan Stenmark för att tala om utbrottet av just Cryptosporidium för två år sedan i Östersund.

Samtidigt med konferensen ”One Health – Cooperation and Vision”, som hålls på Aronsborg i Bålsta 19-20 mars, antar nätverket namnet One Health Sweden.

I dagarna publicerar nätverket också en lärarhandledning för ett nummer av tidskriften SVAVET som har temat One Health. Handledningen vänder sig till högstadie- och gymnasieelever och är kostnadsfri. Syftet är att redan till skolelever föra fram tanken om hur människors och djurs hälsa hänger ihop i en allt mer globaliserad värld.