USA-donation mot skatteavdrag till SLU

Sedan årsskiftet kan SLU ta emot donationer från USA, där donatorn får göra skatteavdrag. Även svenska företag med dotterföretag i USA kan få dra av för gåvor till SLU.

SLU kan sedan årsskiftet ta emot donationer från USA genom fonden American Friends of the Swedish University of Agricultural Sciences.

Det betyder att amerikanska donatorer kan göra skatteavdrag motsvarande summan som de donerar till SLU. Detta gäller i alla amerikanska stater.

I Sverige är det endast ett fåtal universitet som kan erbjuda denna möjlighet i dag. Även svenska företag med dotterbolag i USA kan använda sig av denna möjlighet om de är intresserade av att stödja SLU.

– Vi ställdes inför ett besvärligt problem i höstas, säger Christine Jakobsson som är samverkanskoordinator på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och bland annat arbetar med fundraising.

– En forskare på fakulteten hade utlovats en donation från USA på villkor att skatteavdrag beviljades. Allt var tvunget att ske mycket fort, för i annat fall skulle donationen gå till ett amerikanskt universitet.

Genom Christine Jakobssons kontakter kunde affären gå i hamn genom att SLU blev medlem i organisationen KBFUS (King Baudouin Foundation US) som gör det möjligt för amerikanska donatorer att stödja icke-vinstbringande initiativ med skatteavdrag. Den utlovade donationen på 35 000 dollar från USA anlände till SLU strax före årsskiftet.

Forskaren Sofia Mikko på SLU:s institution för husdjursgenetik ska använda pengarna till genstudier på den urgamla hästrasen achaltekeer. Den kommer från regionen Achal i Turkmenistan norr om Iran och är känd för sin stora kraft och uthållighet. Den är en god galopphäst men passar även för till exempel distansritt.

Hästrasens historia går tillbaka till 3000–2000 f Kr och den är en direkt ättling till den turkmenska hästen som levde under antiken.

Achaltekeern är en av världens äldsta hästraser och dess förfäder var troligtvis bland de första domesticerade hästarna. Det finns i dag endast cirka 6 000 achaltekeer i världen. De kännetecknas ofta av en guldskimrande päls.