Salmonella i foder: Provtagningen igång

Provtagningen har startat på gårdar som fått foder som kan innehålla salmonella. Prover kommer att tas på gårdar som fått foder från Johan Hansson AB levererat från och med den 27 mars 2013.

Alla som fått foder levererat till sig under perioden 27 mars till 12 april har blivit, eller kommer att bli, kontaktade av Jordbruksverket. Den största risken är foder som har levererats under den senare delen av perioden. Johan Hansson AB kommer att ta tillbaka foder som är levererat från och med den 27 mars.

Men foder kan även ha sålts via återförsäljare eller i butik. Köpare som handlat foder i butik finns inte registrerade och Jordbruksverket kan därför inte kontakta dem.

Jordbruksverket uppmanar därför alla som har handlat foder på säck att leta reda på tillverkningsdatum på etiketten och kontakta verket om fodret är tillverkat den 27 mars eller senare. Det är bara köpare som köpt foder i butik som behöver höra av sig till Jordbruksverket.

På SVA, statens veterinärmedicinska anstalt, undersöker man nu salmonellatypen, salmonella mbandaka, är. Det är en relativt ovanlig och okänd sort.

– Vi har ganska dålig kunskap om den här salmonellatypen, säger Peter Henningsson till ATL, Lantbrukets affärstidning.

Resultatet av SVA:s analys kommer att påverka vad som ska göras på de gårdar som fått foder mellan den 15 mars och den 26 mars.

För att samordna arbetet med provtagning på gårdar som fått foder som kan ha innehållit salmonella har Jordbruksverket inrättat en ledningscentral i Fjärdhundra utanför Enköping.