Salmonellautredningen: 170 gårdar ska kontaktas

Jordbruksverket arbetar fortfarande med att kartlägga vilka gårdar som kan fått smittat foder och planerar för fortsatt provtagning av djurbesättningar nästa vecka.

– Utifrån det vi vet i dag ska vi kontakta omkring 170 djurägare. Vi har ännu inte tillräckligt underlag för att ge besked om vilka av dessa gårdar som ska provtas, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

För att samordna det kommande provtagningsarbetet på gårdarna har Jordbruksverket inrättat en ledningscentral utanför Uppsala. Den kommer att vara i drift från måndag.

Uppskattat antal gårdar med livsmedelsproducerande djur inklusive häst som kontaktas, fördelat per län:

Gävleborg 37
Jämtland 7
Västernorrland 8
Dalarna 28
Uppsala 48
Stockholm 9
Örebro 4
Västmanland 4
Gotland 26
Södermanland 1
Summa 172

Mer information på Jordbruksverkets hemsida.