Schmallenberg: Tidig smitta skydd mot missbildade foster

Maximera ungdjurens exponering för svidknott. Djur som smittas tidigt i livet är immuna när de blir dräktiga. Eller betäck ungtackor och unggetter i början på den knottfria säsongen. Det är två viktiga råd från myndigheter och näring inför betessäsongen.

Säsongen för svidknott är från april till november. Mottagliga djur som är i tidig dräktighet under den perioden riskerar om de smittas att få foster med skador orsakade av schmallenbergvirus. Eftersom kvigor är äldre när de blir dräktiga än ungtackor och unggetter är chansen större att kvigorna redan har smittats tidigare och därmed är immuna. Maximera därför ungdjurens exponering för svidknott så att de är immuna när de blir dräktiga.

Svidknott dras till djur, och ladugårdar är inte säkra mot dessa insekter. Djur kan bli smittade både utomhus och inne på stall. Det går därmed inte att förhindra smitta med schmallenbergvirus genom att alltid hålla djuren inomhus. När svidknotten är särskilt besvärliga kan det dock av djurskyddsskäl vara nödvändigt att under kortare perioder hålla djur inne under natten.

Källa: SVA