Aflatoxin kan finnas i hästfoder

Jordbruksverket fortsätter utredningen om mögelgiftet aflatoxin i foder. Källan är spårad till ett risfodermjöl. Hästfoder kan vara berört.

Det var mejeriföretaget Arla som i sitt kontrollprogram påvisade aflatoxin i mjölken och omgående kasserade den aktuella mjölken. Risfodret som är källan till aflatoxin i mjölken såldes av en kvarn, som i sin tur köpt foderråvaran av ett företag som inte är registrerat som foderleverantör.

Jordbruksverket har genomfört extra kontroll på kvarnen och har fortsatt spårningsarbetet kring risfodret, men har ännu inte tagit ställning till vilka ytterligare åtgärder som ska genomföras.

Klara Eskilsson på Jordbruksverkets enhet för foder och hälsa betonar vikten av att foderleverantörer är registrerade.

– Det är viktigt att företag som säljer foder är registrerade som foderleverantörer så att de kan omfattas av den offentliga kontrollen. Men det finns också kontroller i senare led som ska säkra att konsumenterna ska kunna vara trygga med våra livsmedel. Det aktuella fallet är ett exempel på det genom att aflatoxinet påvisades i kontrollen på mejeriet, säger hon.

Det aktuella risfodret kan även ha använts av ett annat företag i vissa foderblandningar för hästar. De halter av aflatoxin som uppmätts i hästfodret bedöms av SVA inte vara någon hälsorisk för hästarna på kort sikt. Men vid långvarig användning skulle halterna kunna vara skadliga.

– Företaget kontaktar nu berörda kunder och tar tillbaka det aktuella fodret. Aflatoxin går inte över i köttet så det foder som använts till hästar medför ingen risk för att människor ska få i sig aflatoxin via hästkött, säger Klara Eskilsson.

Källa: Jordbruksverket