Eksem-gen hos hund hittad

En gen som är inblandad i atopisk dermatit hos hund har beskrivits i ett forskningssamarbete vid SLU. Studien visar att förändringar i hudbarriären ökar risken att utveckla atopisk dermatit.

Arbetet har letts av professorerna Kerstin Lindblad-Toh (Uppsala universitet) och Åke Hedhammar. Genen kodar för proteinet plakophilin 2, som är viktigt för hudens bildande och dess barriärfunktion.

Atopisk dermatit drabbar mellan 3 och10 procent av alla hundar. Huden hos en patient med atopisk dermatit blir irriterad av olika allergener. Trots intensiv forskning är kunskapen om de genetiska riskfaktorerna för atopisk dermatit begränsad.

I den studie som nu publicerats i PLoS Genetics har forskare från Uppsala universitet, SLU och Broad Institute i Boston jämfört arvsmassan hos en stor grupp schäferhundar med atopisk dermatit med den hos en lika stor grupp friska schäfrar. Då har de kunnat identifiera en region i arvsmassan där det finns en genvariant som ökar risken att utveckla sjukdomen.

– Tack vare engagerade hundägare och veterinärer har vi kunnat samla in ett stort antal blodprover från friska och sjuka schäfrar, säger Kerstin Bergvall, SLU, som har ansvarat för den kliniska diagnosen av hudsjukdomen hos hund.

Hon är övertygad om att de nya kunskaperna kommer att leda till bättre behandling av sjuka djur, men forskarna ska också ta fram ett gentest som kan vara till hjälp för uppfödare i avelsplaneringen.
I sökandet efter den genetiska bakgrunden till atopisk dermatit har forskarna använt schäfern som modelldjur, eftersom sjukdomen är relativt vanlig i denna ras.

– Just schäfern har dessvärre en mer komplex populationsstruktur än många andra raser, med olika avelsinriktningar, vilket gjorde att analyserna av de genetiska resultaten var krävande. Vi behövde utveckla nya metoder för att kunna dra våra slutsatser, säger medförfattaren Marcin Kierczak, SLU.

Forskargruppen identifierade en region i arvsmassan som innehöll genen PKP-2, som kodar för proteinet plakophilin-2, vilket bygger upp och upprätthåller hudens struktur och barriärfunktion. Forskningsfyndet ger ökad kunskap om sjukdomsförloppet vid atopisk dermatit.

– Våra resultat visar att en intakt hudbarriär är mycket viktigt för att en hund inte ska utveckla atopisk dermatit, och att det finns stora likheter mellan sjukdomen hos hund och människa, säger Kerstin Bergvall.

SLU, Uppsala universitet och Broad Institute har ett omfattande samarbete i forskning där hunden används som modelldjur för ärftliga sjukdomar som drabbar både hund och människa. Ett tjugotal sådana sjukdomar undersöks, bland annat cancer hos flera hundraser, diabetes hos jämthund och ögonsjukdomar hos flera raser.