Fler möjliga smittvägar för rödsjuka hos höns

Helena Eriksson disputerar 31 maj vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har i sin avhandling testat analysmetoder för rödsjukebakterien erysipelothrix rhusiopathiae och studerat möjliga smittvägar i värphönsflockar.

För 20 år sedan var rödsjuka en ovanlig sjukdom hos värphöns i Sverige, men sedan 1998 har utbrott drabbat svenska värphöns varje år. Bakterien orsakar en akut blodförgiftning som snabbt leder till döden. Vid utbrotten ses hög dödlighet i flocken och sänkt äggproduktion bland de överlevande hönsen.

För att öka kunskapen om rödsjuka hos värphöns gjorde Helena Eriksson, som normalt arbetar som bitr. statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), fem olika studier. Målet var att kunna förebygga framtida utbrott.

Helena Eriksson lägger fram sin avhandling den 31 maj vid Klinikcentrum i Ultuna. Avhandlingen läggs fram vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU Uppsala, och har titeln ”Erysipelothrix rhusiopathiae in Laying Hens”.