Nya upptäckter om tollarsjukan

86811_1130612274.jpg_130

Genetiska studier har identifierat riskgener av ett immunmedierat sjukdomskomplex hos hundrasen Nova Scotia duck tolling retriever, så kallad tollarsjuka.

Tollarsjuka består av ett sjukdomskomplex av immunologiska sjukdomar som kan delas in i två huvudsakliga grupper. Den första är ett SLE-liknande immunmedierat reumatiskt sjukdomskomplex (IMRD). Den andra varianten på sjukdom är en viss typ av hjärnhinneinflammation, en så kallad steroid responsiv meningit-arterit (SRMA).

Dessa sjukdomar är komplexa vilket betyder att flera genetiska förändringar samverkar med miljöfaktorer och bidrar till att en hund blir sjuk.

De genetiska studierna har gjorts av MSc i biologi Maria Wilbe, institutionen för husdjursgenetik vid SLU. Hennes avhandling har titeln ” Discovery of a Novel Pathway for an SLE-related Disease Complex in the Canine Breed Nova Scotia Duck Tolling Retriever”, och disputationen sker den 3 maj. Opponent professor Holger Luthman, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lunds Universitet.

Källa: SLU