Antikroppar mot schmallenbergvirus hittade hos hund

Schmallenbergvirus har spritt sig snabbt över Europa sedan 2011. Nu har antikroppar mot viruset för första gången hittats hos ett djur som inte är idisslare, en hund.

Upptäckten gjordes av ett forskarlag från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Schmallenbergvirus har orsakat stora problem hos nötkreatur och får runt om i Europa sedan det upptäcktes hösten 2011. Det kan ge upphov till aborter och missbildade kalvar och lamm, men vuxna djur får endast lindriga symtom såsom diarré, kortvarig feber, nedsatt aptit och minskad mjölkproduktion. Viruset sprids med svidknott och upptäcktes först i Holland, Tyskland och Belgien och har nu spridit sig över stora delar av Europa. Till Sverige kom sjukdomen under 2012. Tidigare studier har visat att schmallenbergvirus inte kan smitta människor och det har hittills bara påvisats hos idisslare.

I en nyligen publicerad studie visar ett forskarlag från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att en svensk hund har utvecklat antikroppar mot schmallenbergvirus. Antikroppar utvecklas av immunförsvaret som ett svar på en infektion. Det är dock oklart om hunden uppvisade några kliniska symtom eller om det endast rörde sig om en kortvarig infektion utan symtom. De blodprover som undersöktes (100 prover från 86 hundar) hade inte samlats in på grund av misstankar om klinisk sjukdom orsakad av schmallenbergvirus.

– Detta är något vi vill undersöka närmare, för att se om schmallenbergvirus kan ge t.ex. aborter och fosterskador hos hund, säger Jonas Wensman från SLU som har lett studien.

Källa: SLU